Kaip keičiasi universiteto vidinė struktūra nuo vasario 1 d.?

IQ7M0298

IQ7M0298

Nuo vasario 1 d. universitete įgyvendinama vidinės struktūros pertvarka. Kaip jau yra skelbta, nelieka iki šiol veikusių 9 katedrų, Mokymo ir mokymosi inovacijų centro bei Mokslo instituto, veiklą pradeda minėtų padalinių pagrindu sukurti du nauji institutai - Edukologijos ir Regionų plėtros.

Šiame įraše rasite informaciją apie tai, kokias studijų programas kuruos naujai įsteigti institutai, kaip vyks studentų koordinavimas, kur bus įsikūrę naujųjų institutų darbuotojai ir kt.

Edukologijos institutas kuriamas jungiant iki šiol veikusias EdukologijosSpecialios pedagogikosMuzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedras, dalį Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros, Mokymo ir mokymosi inovacijų centrą, dalį Mokslo instituto. Šių buvusių padalinių pedagoginiai ir mokslo darbuotojai nuo vasario 1 d. dirbs naujajame Edukologijos institute, kuriam vadovaus prof. dr. Daiva Malinauskienė. Institutas bus įsikūręs P. Višinskio g. 25, 213-214 kab. Studijų koordinatorėmis institute dirbs Roma Misgirdienė (215 kab.), Asta Jundulienė (216 kab.) ir Nijolė Juknienė (412 kab.). Instituto administratorė - Skaistė Kovienė (213 kab.)

Edukologijos institutui kuruoti priskirtos tos studijų programos, kurias iki šiol koordinavo tie universiteto padaliniai (katedros), kurių pagrindu ir sukurtas naujasis institutas. Edukologijos instituto kuruojamų programų sąrašą, kontaktus bei tai, kuri studijų koordinatorė kurias programas kuruos, matysite iliustracijoje žemiau.

schema edukologu institutas atnj

Regionų plėtros institutas kuriamas iki šiol veikusių Humanitarinių mokslų, Informatikos, Verslo ir viešosios vadybos, Ekonomikos, Inžinerijos katedrų, dalies Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros bei  dalies Mokslo instituto pagrindu. Regionų plėtros institutui vadovaus dr. Lina Garšvienė. Institutas veiks P. Višinskio g. 25, 402-403 kab. Studijų koordinatorėmis institute dirbs Jolanta Paliulienė (305 kab.), Vyda Bajarūnienė (306 kab.) ir Audronė Grišiuvienė (Vilniaus g. 141-102). Instituto administratorė - Asta Repšienė (402 kab.)

Regionų plėtros instituto kuruojamų programų sąrašą, kontaktus bei tai, kuri studijų koordinatorė kurias programas kuruos, matysite iliustracijoje žemiau.

schema regionu pletros institutas atnj

 

Grįžti