Tarptautinėje mugėje „STUDIJOS 2019“ Šiaulių universiteto studijų programos pristatytos VU stende

51338517 2321548974562708 1065504673726726144 n

51338517 2321548974562708 1065504673726726144 n

Vasario 7–9 d. LITEXPO parodų centre Vilniuje vyko 17-oji tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS, kurią organizavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos parodų ir kongresų centru LITEXPO.

Šiaulių universitetui tampant Vilniaus universiteto dalimi, visos studijų programos, į kurias bus vykdomas priėmimas Šiauliuose, parodos metu buvo pristatomos Vilniaus universiteto stende.

Parodoje

Parodoje

Renginyje aukštesniųjų klasių moksleiviai, mokytojai ir visi, kurie domisi aukštuoju mokslu, galėjo susipažinti su aukštųjų mokyklų siekiais ir tikslais, pirmosios ir antrosios pakopos studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka.

2019 m. studijoms Šiauliuose bus galima rinktis šias studijų programas:

bakalauro studijos – anglų filologija (vertimas raštu, antros užsienio kalbos (vokiečių, rusų) pasirinkimo galimybė), programų sistemos, mechanikos inžinerija ir robotika (specializacija: robotizuotų sistemų valdymas), ekonomika (specializacijos: finansai ir bankininkystė, apskaita), socialinis darbas ir socialinė reabilitacija (jungtinė programa su Rėzeknės technologijų akademija Latvijoje), visuomenės sveikata, kineziterapija, muzikos pedagogika (specializacijos: garso režisavimas, renginių vadyba), pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, kūno kultūros ir sporto pedagogika (specializacijos: vaikų sportinis ugdymas, suaugusiųjų laisvalaiko sportas), specialioji pedagogika ir logopedija, gamtamokslinis ugdymas, dalyko pedagogika (lietuvių kalba, istorija, anglų kalba: vieno arba dviejų mokomųjų dalykų mokymas), verslo administravimas (specializacijos: logistikos valdymas, marketingo valdymas), viešasis administravimas ( specializacijos: viešojo valdymo teisė, strateginis valdymas viešajame sektoriuje);

magistro studijos – gamtinių sistemų valdymas, istorija ir politika, lietuvių kalbotyra, verslo informatika, išmaniosios gamybos inžinerija, matematika (specializacija: didžiųjų duomenų analitika (Big Data Analytics), dailė (specializacijos: dizainas, grafika), socialinis darbas (jungtinė studijų programa su Kijevo atviruoju tarptautiniu žmogiškosios raidos universitetu „Ukraina“ (angl. Open International University of Human Development „Ukraina“), ekonomika, edukologija (specializacijos: švietimo vadyba, vaiko teisių apsaugos vadyba, švietimo kokybės vadyba), kūno kultūros ir sporto edukologija (specializacijos: neįgaliųjų fizinė veikla, sportinio ugdymo vadyba, kūno kultūros edukologija), muzikos pedagogika, specialioji pedagogika (specializacija: logopedija), vadyba, viešasis valdymas (specializacijos: dalyvaujamasis valdymas, regionų ir vietos politika), regionų plėtra ir valdymas (jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu Čekijoje).

Stojančiuosius, jau turinčius universitetinio mokslo diplomą, Šiauliuose kviečiame rinktis jus dominančias kitas bakalauro studijas aukštesniame kurse arba įgyti kitos srities magistro išsilavinimą, renkantis papildomas studijas! Sutrumpintos studijos skirtos norintiems įgyti kitą bakalauro laipsnį, o papildomos studijos – norintiems įgyti kitos srities nei turimas išsilavinimas magistro laipsnį.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė, jog 2019 m. skaičiuojant konkursinį balą pereinama prie suvienodintos 10-balės skaičiavimo skalės – jis galės būti nuo 4 iki 10 balo. Naujasis konvertavimas geriau atspindės abituriento pasiekimus, nei ligi šiol naudotas skaičiavimas. 2019 m. minimalaus konkursinio balo kartelė išlaikoma tokia pat kaip pernai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2019 m. mažiausius konkursinius balus stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas universitetuose ir kolegijose.

Skaičiuojant konkursinį balą valstybiniai brandos egzaminai iš 16–100 balų vertinimo skalės bus perskaičiuojami į 4–10 skalę, dėl to keičiasi ir mažiausio konkursinio balo skaitinė išraiška.

Nors skaitinė minimalaus konkursinio balo išraiška pasikeičia, jo vertė išlieka tokia pat kaip pernai. 2018 m. galiojęs minimalus konkursinis balas stojant į universitetus 3,6 šiemet perskaičiuojamas į 5,4, o stojant į kolegijas – 2 į 4,3 balo.

Stojamojo balo skaičiavimo pakeitimas leis matyti realesnį vaizdą – jei abiturientas 10 balų skalėje surinko penkis balus, tai reiškia, kad jo pasiekimai verti penketo. Anksčiau buvo trys skirtingos vertinimo skalės: mokyklinio dešimtuko, valstybinių egzaminų šimtuko ir stojamojo balo dešimtuko, kuris nesutapo su mokyklinio dešimtuko. Nuo šiol šios vertinimo skalės suvedamos į vieną.

Kaip ir pernai, konkursinis balas skaičiuojamas iš keturių dalykų brandos egzaminų. 5,4 balo (2018 m. – 3,6) susidaro, jeigu mokinys išlaiko 4 brandos egzaminus pagrindiniu lygiu. Slenkstinį balą 4,3 (2018 m. – 2) stojantysis surenka 4 brandos egzaminus išlaikęs patenkinamu lygiu.

Konkursinio balo sandara labiausiai keičiasi pretenduosiantiems į menų studijas universitetuose, mat visas jo svoris teks stojamajam egzaminui. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti.

Pretenduosiantiems į sporto studijų programas (valstybės finansuojamas studijų vietas) mažiau svorio turės stojančiojo sporto pasiekimai: ateinančiais metais jie sudarys nebe 40 proc., o 30 proc. konkursinio balo. Antruoju dalyku nurodytas biologijos arba matematikos brandos egzaminas arba metinis pažymys, įrašytas į brandos atestatą, sudarys 30 proc. balo (pernai – 20 proc.). Taip pat bus vertinami paskutinių ketverių metų sporto pasiekimai.

Išsamią informaciją dėl priėmimo studijoms Šiauliuose darbo dienomis teikia vyriausioji specialistė priėmimui Živilė Brasienė, tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Parengė Zenonas Ripinskis

Grįžti