Prof. V. Januliui – Šiaulių miesto 2018 metų kultūros ir meno premija

JanulisV

JanulisV

Gruodžio 6 d. Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ tradiciškai buvo pagerbti Šiaulių miesto kultūros kūrėjai, kultūros vadybininkai ir jaunieji menininkai. Iškilmingo vakaro metu įteiktos keturios Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos, apdovanotas geriausias edukacijos projektas ir paskirtos stipendijos keturiems jauniesiems miesto menininkams. Džiugu, jog Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų kultūros ir meno premija už grafikos meno puoselėjimą, drąsius kūrybinius ieškojimus, dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse parodose, atsidavimą Šiaulių miestui ir jo vardo garsinimą pasaulyje įteikta Šiaulių universiteto profesoriui, dailininkui, grafikui Vaidotui Januliui.

Po apdovanojimo ceremonijos prof. V. Janulis džiaugėsi aukštų įvertinimu ir pažymėjo, jog šie metai jam buvo ypač sėkmingi. „Šie Lietuvos šimtmečio metai buvo kūrybingi ir darbingi. Man reikšminga tai, kad padariau keturiems Lietuvos nepriklausomybės signatarams skirtą atminimo lentą J. Janonio gimnazijoje. Manau Šiaulių miestui taip pat reikšmingas mano prieš kelerius metus sukurtas darbas ant dabartinio „Šiaulių banko“ pastato, skirtas XIX–XX amžių sandūroje kūrusiam medalininkui, žymiam šiauliečiui V. D. Breneriui atminti. Šiais metais, kaip įprasta, dalyvavau daugelyje parodų – nuo Latvijos iki Japonijos. Džiaugiuosi, jog mano darbai buvo atrinkti į estampo parodą „Šimtmečio lakštai“, į kurią, beje, pateko tik dviejų šiauliečių darbai. Šiuo metu Daugpilio Marko Rothko meno centre eksponuojama mano personalinė paroda, kurioje pristatomas mano grafikos darbų ciklas „Dvinsko tvirtovės dienoraščiai“. Su šiuo centru ir Daugpilio universiteto Menų fakultetu mane ir kitus Šiaulių universiteto menininkus sieja sena draugystė. Artėjančių švenčių proga sau norėčiau palinkėti toliau kūrybiškai dirbti, o universiteto bendruomenei – sėkmingo susijungimo su Vilniaus universitetu. Žinoma, gaila, kad Šiauliuose netekome menų studijų, kurios Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu perduotos Vilniaus dailės akademijai“, – sakė prof. V. Janulis.

Šiaulių miesto 2018 metų kultūros ir meno premija taip pat įteiktos: Eglei Bartkevičiūtei, akordeonininkei, už meilę akordeono muzikai, savitą ir profesionalų muzikos stilių pristatymą, Lietuvos ir Šiaulių miesto vardo garsinimą pasaulinio garso konkursuose ir koncertuose; Dainiui Trumpiui, dailininkui tapytojui, už nuolatinį atsinaujinimą meninėje kūryboje, aktyvią organizacinę veiklą, Šiaulių miesto, kaip šiuolaikinio meno erdvės, pristatymą Lietuvoje ir užsienyje; Gintautui Gascevičiui, muzikantui, už meninius netikėtumus, kūrybinio bendradarbiavimo skatinimą, tikėjimą muzikos garso galia, aktyvią koncertinę ir edukacinę veiklą;

Šiaulių miesto 2018 metų premija už geriausią kultūrinės edukacijos projektą paskirta asociacijai „Fotografijos namai“ už projektą „Vasaros stovykla – mėgėjams ir profesionalams“. Apdovanojimą atsiėmė asociacijos vadovas, žinomas Šiaulių fotomenininkas ir rašytojas Rolandas Parafinavičius.Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. jaunojo menininko stipendijos įteiktos: solistei Mildai Baronaitei-Gudeikienei, dailininkui tapytojui Benui Alejūnui, medijų meno atstovei Eglei Narbutaitei, dailininkui tapytojui Antanui Šeronui.

Miesto menininkus, kultūros darbuotojus pasveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė, Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė.

Po apdovanojimų koncertavo Šiaulių meisto kamerinis orkestras, smuikininkai Vilhelmas Čepinskis, Aidas Strimaitis, Viktorija Čepinskienė, Renata Olcvikaitė, Barbora Bačkutė.

Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuotraukoje: Šiaulių miesto 2018 metų kultūros ir meno premijos laureatas prof. Vaidotas Janulis.

 

 
Grįžti