Renginyje „Jaunimas prieš korupciją“ diskutuota aktualiomis korupcijos temomis

koru 9

koru 9

Gruodžio 5 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje universiteto Verslo ir viešosios vadybos katedros ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba surengė tradicinį renginį „Jaunimas prieš korupciją“, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.

koru 7

koru 7
Į renginį buvo pakviesti Šiaulių miesto mokyklų mokiniai, Šiaulių universiteto studentai, kuriems buvo pristatyti du specialūs pranešimai korupcijos tema. Šiaulių universiteto Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė Rita Toleikienė savo pranešime pristatė Šiaulių regione atlikto tyrimo „Koks jaunimo požiūris į korupciją? Ar jaunimas pasirengęs korupcijai pasakyti NE?“ rezultatus, o LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė papasakojo apie korupcijos suktybes, įtraukdama į diskusiją visu renginio dalyvius. Mokiniams buvo užduodami įvairiausi klausimai korupcijos tema – kas yra korupcija, kokios pagrindinės korupcijos priežastys, kokia pagrindinė kovos su korupcija institucija Lietuvoje ir kt.? Renginio dalyvius pasveikino laikinasis Verslo ir viešosios vadybos katedros vedėjas prof. Teodoras Tamošiūnas. „Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9 d. pasaulis mini Tarptautinę antikorupcijos dieną. Mūsų šios dienos lektorių dėka antikorupcijos diena ne pirmi metai minima ir mūsų universitete. Pernai renginys buvo skirtas policijos darbuotojams, o šiemet – mokiniams ir studentams“, – sakė prof. T. Tamošiūnas.

koru 5

koru 5
Anot lekt. R. Toleikienės, atliktas tyrimas parodė, kad jaunimas daugiausiai korupcijos apraiškų mato Seime, partijų veikloje. „Mums buvo svarbu, nustatyti, ar jaunimas supranta korupcijos pasekmes. Galime teigti, kad jaunimas, jų tėveliai, seneliai supranta, kad korupcijos pasekmės yra žalingos visai visuomenei ir valstybei“, – sakė R. Toleikienė.

koru 12

koru 12
Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė jaunimą painformavo, jog korupcija yra ir kyšininkavimas, ir papirkinėjimas, ir nesąžiningas pareigų atlikimas ar neetiškas elgesys. „Kovai su šiais reiškiniais prie 23 metus buvo įsteigta Specialiųjų tyrimų tarnyba. Tai institucija, kuri tiria šiuos nusikaltimus ir stengiasi užbėgti jiems iš aki, t. y. vykdo korupcijos prevenciją ir antikorupcinį švietimą“, – pažymėjo R. Šikšnienė.

Geriausiai atsakiusieji į klausimus korupcijos tema buvo apdovanoti specialiais STT Šiaulių valdybos įsteigtais prizais.

koru 8

koru 8
Priminsime, jog dėmesys korupcijos prevencijai Šiaulių universitete yra tęstinis procesas. Prieš keletą metų Šiaulių universitetas kartu su Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybe ir Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacija siekiant puoselėti akademinės etikos kultūrą ir užtikrinti korupcijos prevenciją visose aukštojo mokslo srityse, įgyvendino projektą „Korupcijos apraiškos aukštajame moksle: akademinės bendruomenės ir šalies visuomenės vertinimas”. Buvo atliktas akademinės bendruomenės (studentų, dėstytojų, mokslininkų, administracijos atstovų) ir šalies visuomenės tyrimas, kuriuo siekiama išanalizuoti Lietuvos universitetuose studijuojančių studentų, dėstančių dėstytojų, mokslininkų ir administracijos bei visuomenės nuomonę apie korupcijos apraiškas – studijų proceso etikos pažeidimus (kyšininkavimą, protekcionizmą), mokslinių tyrimų duomenų, rezultatų klastojimą, sąmoningai neteisingą rezultatų interpretavimą Lietuvos aukštojo mokslo studijų ir mokslinių tyrimų srityse bei parengti rekomendacijas šioms problemoms spręsti.

koru 1
koru 1
koru 13
koru 13
koru 2
koru 2
 Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuotraukos
 
Grįžti