Užsienio šalių dėstytojų paskaitos Šiaulių universiteto studentams

Gruodžio 3–7 d. Šiaulių universitete paskaitas skaito pagal Erasmus+ programą atvykę dėstytojai iš Čekijos ir Albanijos universitetų.

Alb 1

Alb 1

Lektorė Ermela Kripa iš Europos universiteto Tiranoje (Albanija) skaito paskaitas ekonomikos ir verslo administravimo studijų programų studentams. Paskaitų tema – finansinė analizė, rizikų valdymas ir apskaita.

cek 1

cek 1

Dr. Jaromiras Zahradka iš Pardubicės universiteto (Čekija) vieši Informatikos katedroje ir savo paskaitas veda programų sistemų bei finansų apskaitos studijų programų studentams. Paskaitų temos – integravimo uždavinių sprendimo metodai ir diferencialinių lygčių sprendimas.

Pasak Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos vyresniosios specialistės studijų tarptautiškumui ir Erasmus+ institucinės koordinatorės Beatričės Poškuvienės, šiais metais mūsų universitete Erasmus+ programos dėka paskaitas skaitė 38 dėstytojai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Čekijos, Serbijos, P. Afrikos, Lenkijos, Latvijos ir kitų šalių, o skaityti paskaitų užsienio universitetuose šiais metais vyko per 70 Šiaulių universiteto dėstytojų.

Zenonas Ripinskis
Beatričės Poškuvienės ir Audronės Grišiuvienės nuotraukose: lektorė Ermela Kripa iš Europos universiteto Tiranoje (Albanija) po paskaitos su Šiaulių universiteto studentais ir dėstytojais;
dr. Jaromiras Zahradka iš Pardubicės universiteto (Čekija).
Grįžti