Papildoma atranka mokymų vizitams pagal Erasmus+ programą pavasario semestre

2-3 DARBO DIENŲ STAŽUOTEI/ MOKYMAMS (plius 2 dienos kelionei) partneriniuose ES universitetuose bei tikslinių tarptautinės praktikos vietų užtikrinimui ir kontaktų tarptautinių praktikų mobilumui įgyvendinti palaikymui ES įmonėse ir organizacijose, kvalifikacijos tobulinimui 2018 - 2019 m. m. (dengiamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos).

Administratoriai ir dėstytojai, norintys dalyvauti šioje mobilumo veikloje, turi iki 2018 m. spalio mėn. 22 d. (imtinai) Studijų ir tarptautinių programų tarnybai (Studijų tarptautiškumo komitetui) pateikti ir atsiųsti el. paštu beatrice.poskuviene@su.lt:


prašymą su padalinio vadovo viza (nurodant galimos institucijos (-jų) pavadinimą (-us) bei semestrą, kada norėtumėte vykti į mokymus). PASTABA: vizito datos gali kisti, priklausomai nuo priimančios institucijos galimybių. Jei su prašyme nurodyta institucija suderinti vizito nepavyktų, užsienio instituciją stažuotei pasiūlo Studijų ir tarptautinių programų tarnyba;
• CV anglų kalba;
veiklų aprašymą - darbo planą (anglų kalba).


Pretendentų atranka vyks centralizuotai. Dalyvius atrinks Rektoriaus įsakymu patvirtinta atrankos komisija – Studijų tarptautiškumo komitetas. Atrankos rezultatai pretendentams bus paskelbti per 5 darbo dienas nuo atrankos komisijos posėdžio. Jei konkurso dalyvis nesutinka su atrankos rezultatais, jis kreipiasi raštu į Studijų ir tarptautinių programų tarnybą per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo datos. Jo apeliacija Studijų tarptautiškumo komitete išnagrinėjama per 5 darbo dienas nuo įteikimo.

 

Atmintinė darbuotojui

Informacijos galite teirautis Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje tel. 595743 arba el. paštu: beatrice.poskuviene@su.lt