Šiaulių universiteto senato posėdis – rugsėjo 26 d.

  • Renginio data: rugsėjo 26 d.
  • Renginio laikas: 14.0 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto biblioteka, IV a. 413 aud. (Vytauto g. 84, Šiauliai)

2018 m. rugsėjo 26 d. ŠU senato posėdžio darbotvarkė

Eil. nr. Svarstomi klausimai Klausimą pristato Klausimą svarsto ir teikia Senatui
1. Dėl Šiaulių universiteto studentų atstovybės deleguoto į Senatą nario keitimo Senato pirmininko pavaduotoja Skaidrė Žičkienė
2.

Dėl studijų kainų ir įmokų už studijas 2018–2019 m. m. dokumento keitimo

Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorė
Regina Karvelienė

Studijų komisija
3. Dėl vyresniojo mokslo darbuotojo doc. dr. Juozo Pabrėžos monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“ teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui

Laikinai einanti Mokslo instituto tarybos pirmininko pareigas
Virginija Stefanija Šidlauskienė

Mokslo ir meno komisija
4. Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo Mokslo ir meno komisijos pirmininkė Renata Macaitienė Mokslo ir meno komisija
5. Dėl pritarimo Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašui ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planui

Strateginių procesų vadovė

Renata Bilbokaitė

Jungtinė viso Senato komisija

Senato pirmininkė prof. Diana Strakšienė

Grįžti