Pratęstas paraiškų Šiaulių miesto savivaldybės stipendijai pateikimo terminas!

13254735 1335496253132552 3910052470399693502 o

13254735 1335496253132552 3910052470399693502 o

Šiais metais Šiaulių miesto savivaldybė dar aktyviau prisideda prie patrauklaus karjerai ir perspektyvaus gyvenimui miesto ir regiono kūrimo. Liepos 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas projektas dėl paramos jaunimui, besirenkančiam studijas Šiauliuose, įgyvendinimo. Pagal šį projektą, Šiaulių aukštosiose mokyklose, taigi ir Šiaulių universitete, studijuojantys studentai turi galimybę gauti 152 Eur/mėn stipendiją. Paraiškos tokiai stipendijai gauti yra renkamos jau dabar!

O Šiaulių miesto savivaldybė patęsė paraiškų surinkimo terminą - dabar jos renkamos ne iki rugsėjo 14 d., kaip buvo numatyta iš pradžių, o viena savaite ilgiau - iki rugsėjo 21 d.

Jaunimas, kuriantis inovatyvią Šiaulių miesto plėtrą

Miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su aukštosiomis mokyklomis ir profesinio rengimo centru, puoselėja ir įgyvendina tikslą išlaikyti perspektyvių ir veržlių jaunų žmonių potencialą Šiauliuose ir regione.

Parama studijoms – viena iš galimybių motyvuoti jaunąją kartą vystyti savo asmenybę, profesinę kompetenciją ir karjeros perspektyvas Šiauliuose. Projektas turėtų paskatinti jaunimą prisidėti prie spartesnės ir jaunimo lūkesčius atliepiančios miesto plėtros kūrimo. Studijų rėmimu jaunimas bus skatinamas kurti ir plėtoti savo karjerą nuo pat studijų suolo iki konkrečios darbo vietos, rinktis Šiaulių miesto aukštąsias mokyklas arba Šiaulių profesinio rengimo centrą, o baigus studijas dirbti Šiaulių miesto įstaigose ir įmonėse.

Studijos paramos gavėjai – Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje studijuojančios, perspektyvios ir veiklios asmenybės

Šiais metais inicijuotos studijų paramos gavėjai yra pažangūs Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose studijuojantys pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentai ir Šiaulių profesinio rengimo centre besimokantys mokiniai. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pretenduojantys į šią paramą turi turėti susitarimą su Savivaldybės teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga dėl įdarbinimo ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją.

Kokius dokumentus būtina pateikti?

Siekiantys gauti 152 Eur/mėn stipendiją turi parengti ir iki rugsėjo 21 d. Šiaulių m. savivaldybei pateikti šiuos dokumentus:

  • paraišką (paraiškos forma - čia);
  • pažymą apie studijas aukštojoje mokykloje arba mokymąsi Šiaulių profesinio rengimo centre;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją;
  • studento ar mokinio pažangumą patvirtinančius dokumentus; įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentus su mokymosi rezultatų įvertinimais;
  • susitarimą su Savivaldybės teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga (toliau – darbdavys) dėl įdarbinimo  ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją;

Dokumentai teikiami  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui adresu Pakalnės g. 6a, 15 kab., Šiauliai, iki šių metų rugsėjo 21 d. Detalesnę informaciją  teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė (el. p. sandra.bubliauskiene@siauliai.lt , tel. 8 41 38 64 75).

  • Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašas (Nr. T-276) - čia
  • Atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkurso ir studijų paramos komisijos darbo tvarkos aprašas - čia
  • Paraiškų atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkursui vertinimas - čia
Grįžti