Tarptautinėje J. P. Aleksos mokslinėje konferencijoje bus nagrinėjama valstybės vizijos raida XXI a.

Rugsėjo 21 d. Šiaulių universiteto Verslo ir viešosios vadybos katedra kartu su Lietuvos mokslininkų sąjunga rengia 11-ąją Jono Prano Aleksos tarptautinę mokslinę konferenciją „Valstybės vizijos raida XXI amžiuje: tautinis ir tarptautinis kontekstas“.

Šiuo metu, stiprėjant miesto ir užmiesčio vietovių integracijai ir ryškiai keičiantis jų ūkinei veiklai, agrariniame sektoriuje vis drąsiau diegiant industrines ir informacines technologijas, konferencijoje pirmą kartą skiriamas dėmesys urbanistinės raidos tematikai.

Vienuoliktą kartą rengiamos tarpdisciplininės konferencijos tikslas – telkti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkus, tyrinėjančius skirtingo ekonominio išsivystymo regionų raidą, bei praktikus, galinčius prisidėti prie šių tyrimų, pasidalinti idėjomis ir numatyti būsimosios bendros veiklos gaires. Analizuojamos verslo ir viešojo sektoriaus iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti darnią valstybės ūkio raidą, gerinti gyvenimo kokybę, skatinti gyventojų verslumą ir bendruomeniškumą, plėtoti alternatyvią ekologišką ūkinę veiklą, diegti socialines inovacijas.

Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama pilietinės visuomenės formavimui, tautinės tapatybės paieškoms globalizacijos kontekste ir nacionalinės valstybės vaidmens kaitai Europos Sąjungoje.

Konferencijoje numatyta nagrinėti šias temas:

1. Didmiesčių ir regioninių centrų vaidmens kaita valstybės strategijoje.

2. Optimalus vietinių gamtos, infrastruktūros ir žmonių išteklių panaudojimas

3. Darnios regioninės politikos formavimas valstybėje – piliečių bazinių socialinių poreikių tenkinimas. Laimės ekonomika.

4. Valstybės demografinės politikos formavimas

5. Savivaldos organizavimo, jos veiklos turinio ir metodų tobulinimas

6. Bendruomeninio judėjimo skatinimas ir socialinių inovacijų diegimas

7. Visuotinis sveikos gyvensenos diegimas

8. Žmogaus vaidmens kaita, artėjant ketvirtajai industrinei revoliucijai. Sociokultūrinės situacijos tobulinimas ir prasmingo gyvenimo principų diegimas.      

Pirmoji šios tematikos konferencija, tada pavadinta „Lietuviškojo kaimo vizija“, Šiaulių universitete įvyko 2008 m. rugsėjo 26 d. Ji buvo skirta Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 1000-mečiui ir Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 10-mečiui. Jos iniciatoriais buvo tuometinis Socialinių mokslų fakulteto Kaimo plėtros tyrimų centras ir Žemaitukų arklių augintojų asociacija. Konferencijos idėją pasiūlė Lietuvos gyvulininkystės instituto vyr. mokslo darbuotoja ir Šiaulių universiteto dėstytoja dr. Valė Macijauskienė bei šio universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius, dr. Jonas Jasaitis. Organizaciniam komitetui vadovavo fakulteto dekanas dr. Teodoras Tamošiūnas. Rengiant konferenciją aktyviai prisidėjo Socialinių tyrimų instituto direktorius prof., habil. dr. Arvydas V. Matulionis, Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius, akademikas Zenonas Dabkevičius, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir Kaimo plėtros katedros vedėja doc. dr. Vilma Atkočiūnienė, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinių mokslų fakulteto prodekanas doc. dr. Raimundas Dužinskas ir kiti organizacinio komiteto nariai (čia nurodyti oficialūs tuometiniai visų paminėtų institucijų pavadinimai). Tokia konferencijos rengėjų idėja iškart lėmė jos tarpdisciplininį pobūdį.

Konferencija yra pavadinta Nepriklausomos (1918-1940) Lietuvos Respublikos ilgamečio Žemės ūkio ministro, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos pradininko, Sibiro kankinio profesoriaus Jono Prano Aleksos vardu.

Svarbiausias kasmet rengiamų konferencijų bruožas – mokslinės diskusijos tęstinumas ir galimybių koordinuoti įvairiose institucijose vykdomus tyrimus paieška. Konferencija yra Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos sekcijos organizuojamų renginių ciklo dalis. Ši konferencija – išskirtinis tarpdisciplininis tokios tematikos mokslo ir praktikos forumas, sutraukiantis vis didesnį pranešėjų ir klausytojų būrį.                          

Daugiau informacijos apie konferenciją, taip pat galimybė registruotis į ją yra čia.

KONTAKTAI:
Šiaulių universiteto Verslo ir viešosios vadybos katedra. Telefonai: darbo: + 370 41 595 786; + 370 41 595 886, mobilus: + 370 699 689 47.
P. Višinskio 25, Šiauliai, LT-77156

Konferencijos informacinis rėmėjas – Lietuvos mokslininkų laikraštis „Mokslo Lietuva“ ir internetinė svetainė www.mokslasplius.lt/mokslo-lietuva

Grįžti