Studentų diena Švietimo ir mokslo ministerijoje

studie 1

studie 1
Balandžio 12 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko studentų, ketinančių dirbti pedagoginį darbą, diena ministerijoje. Tai pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tradicinė iniciatyva. Šiame renginyje aktyviai dalyvavo ir 12 mūsų universiteto studentų: 8 specialiosios pedagogikos (specializacija logopedija) II kurso ir 4 pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo bei ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studijų programų studentės. Studentus lydėjo Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorė, dr. Laima Tomėnienė.

studie 2

studie 2
Renginio tikslas – susipažinti su švietimo politikos naujovėmis, išsiaiškinti, ko tikimasi iš būsimųjų pedagogų, kas jų laukia, kai pradės dirbti mokyklose. Renginį vedė dr. Rita Dukynaitė, ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris, padalinių vadovai, specialistai supažindino studentus su strateginėmis švietimo pertvarkų kryptimis, Lietuvos švietimo rezultatais tarptautiniame kontekste, švietimo valdymo ir švietimo pagalbos naujovėmis, švietimo finansavimo pertvarka, švietimo tinklo ir ugdymo turinio / programų kaita, mokytojų rengimo pertvarka.

Renginio metu vyko diskusijos įvairiomis švietimo politikos pertvarkos temomis, kurių metu Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai atsakinėjo į studentams rūpimus klausimus. Būsimieji mokytojai teikė pasiūlymų, išsakė kritines pastabas, pasiūlė idėjų vykdomų pertvarkų temomis.

Renginio pabaigoje studentai dalyvavo ekskursijoje, susipažino su ministerijos darbo pobūdžiu.

Dr. Laima Tomėnienė,
Specialiosios pedagogikos katedros lektorė
Grįžti