Efektyvus ir naudingas Šiaulių universiteto atstovų vizitas Poznanėje

Poznan 2

Poznan 2
Balandžio 11–14 dienomis Poznanės aukštosios bankininkystės mokyklos (Lenkija) kvietimu keturi Šiaulių universiteto dėstytojai – Verslo ir viešosios vadybos katedros profesoriai Skaidrė Žičkienė ir Teodoras Tamošiūnas, lektorė doktorantė Vilma Tubutienė ir Ekonomikos katedros profesorė Zita Tamašauskienė dalyvavo Poznanės aukštosios bankininkystės mokyklos tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinis universitetų bendradarbiavimas mokymosi visą gyvenimą srityje“.

Poznan 3

Poznan 3
Konferencijos plenariniame posėdyje, kuriame buvo pristatyti „Erasmus+“ programos projekto KIPAM (Žinios yra galia, amžius neturi reikšmės) rezultatai. Projektą vykdo Poznanės aukštoji bankininkystės mokykla, projekto partneriai yra Turkijos, Škotijos, Italijos ir Ispanijos universitetai. Po to vyko trijų sekcijų grupinės diskusijos. Vėliau prisistatė visi 19 konferencijoje dalyvaujantys universitetai. Šiaulių universitetą pristatė lekt. V. Tubutienė. Be to, Šiaulių universiteto atstovai publikavo 2 puslapių informaciją apie Šiaulių universitetą konferencijos leidinyje, kuriame pagal tą patį standartą lentelėmis pateikta informacija ir apie kitus konferencijoje dalyvavusius universitetus.

Vizito Poznanėje metu įvyko Šiaulių universiteto atstovų susitikimas su Poznanės aukštosios bankininkystės mokyklos rektoriumi prof. habil. dr. Jozef Orczyk, kuriam šiauliečiai įteikė Šiaulių universiteto mokslo žurnalą „Socialiniai tyrimai / Social Research“, pakvietė šios aukštosios mokyklos dėstytojus publikuoti straipsnius šiame žurnale.

Poznan 1

Poznan 1
Susitikimuose su kitų universitetų atstovais užsimezgė draugiški ryšiai, aptartos bendradarbiavimo galimybės, aktualijos ir perspektyvos. Ypatingą norą bendradarbiauti su Šiaulių universitetu išreiškė Turkijos Ondokuz Mayis universiteto, Ukrainos nacionalinio technikos universiteto Kijeve, Poznanės technologijos universiteto, Baltarusijos valstybinio ekonomikos universiteto Minske atstovai.

Išvyką į Lenkiją iš dalies finansavo Poznanės aukštoji bankininkystės mokykla ir Šiaulių universiteto Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondas.

Teodoras Tamošiūnas,
Verslo ir viešosios vadybos katedros profesorius

Autoriaus nuotraukos

Grįžti