Universiteto taryba pritarė Šiaulių universiteto reorganizacijai prijungiant jį prie Vilniaus universiteto

tarr3

tarr3
Kovo 20 d. Šiaulių universiteto tarybos posėdis įeis į Šiaulių universiteto istoriją – Universiteto taryba balsavimu nutarė palaikyti Vyriausybės siūlymą reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu.

„Mes prieš šį posėdį visą valandą diskutavome apie laukiančius iššūkius priimant šį sprendimą. Sąlygų, kuriomis jungsimės prie Vilniaus universiteto, turinys priklausys nuo sklandaus mūsų visų struktūrų darbo, nuo Universiteto bendruomenės. Norint išsikovoti kuo palankesnes sąlygas, bus labai svarbus išorės palaikymas, regiono savivaldybių įsipareigojimai. Klausimas, koks bus numatomo kamieninio Vilniaus universiteto darinio Šiauliuose pavadinimas nėra toks svarbus. Daug svarbiau, koks čia bus turinys, kokios bus vykdomos studijų programos, kiek mes būsime patrauklūs ir konkurencingi regione. Mūsų laukia be galo atsakingas darbas“, – pažymėjo Šiaulių universiteto tarybos pirmininkas Vidmantas Japertas.

tarr 1

tarr 1
Pristatydamas klausimą Šiaulių universiteto vyriausiasis juristas Saulius Valasevičius pažymėjo, kad Šiaulių universiteto rektoriaus D. Jurgaičio susitikimuose su LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku Eugenijumi Jovaiša ir Vilniaus universiteto rektoriumi Artūru Žukausku buvo išreikšta nuomonė, jog būtinas Šiaulių universiteto tarybos sprendimas, kuris atvertų politinį kelią tolesniam Šiaulių universiteto reorganizavimo procesui. „Šį Šiaulių universiteto tarybos nutarimą teiksime Seimui. Vilniaus universitetas savo sprendimą dėl Šiaulių universiteto reorganizacijos Seimui jau yra pateikęs 2017 m. gruodžio mėnesį. Taigi Seimas, gavęs mūsų Tarybos nutarimą, nuspręs dėl konkrečių reorganizacijos sąlygų sudarymo terminų“, – informavo S. Valasevičius.

Šiaulių universiteto taryba visais balsais patvirtino tokį nutarimą: „Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių 2.1.3. punktą ir įvertinusi Šiaulių universiteto senato 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 4 (protokolo Nr. SP-09) pateiktą nuomonę, Šiaulių universiteto taryba n u t a r i a:

1. Palaikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymą reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu;

2. Įpareigoti Šiaulių universiteto rektorių sudaryti sąlygas ir imtis priemonių Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų ir plano parengimui ir jų pateikimo tvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Priminsime, kad Šiaulių universiteto senatas savo sprendimą dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu yra priėmęs 2017 m. lapkričio 16 d.

tarr9

tarr9
Antrasis posėdžio darbotvarkės klausimas – dėl dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimų padidinimo 2018 m. Rektorius D. Jurgaitis painformavo, jog ŠMM ministrės 2018 m. sausio 22 d. įsakymu Šiaulių universitetui yra paskirta 230 tūkst. eurų dėstytojų ir mokslo darbuotojų algoms padidinti. „Siūloma šią sumą paskirstyti į dvi dalis. Numatoma du trečdalius šios sumos skirti atlyginimams nuo 2018 m. sausio iki rugpjūčio 31 d. išmokėti, o kitą dalį – atlyginimams nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. Nuspręsta lėšas panaudoti procentiškam atlyginimų padidinimui. Manoma, kad pirmajame etape vidutiniškai atlyginimas turėtų padidėti apie 13,5 proc. , o koks bus atlyginimo padidėjimas rudenį, bus sprendžiama rugsėjo mėnesį. Atlyginimui pakelti skirti asignavimai nebus skiriami apmokėti už valandinį bei projektinį darbą“, – nutarimo projektą pakomentavo rektorius.

Tarybos pirmininkas V. Japertas pažymėjo, kad šiuo klausimu būtina išklausyti ir Šiaulių universiteto Darbo tarybos nuomonę bei pastabas. Nuspręsta balsavimą atidėti.

tarr4

tarr4
Paskutinis darbotvarkės klausimas – investuojamo nekilnojamojo valstybės turto sąrašo papildymas. (Aidanas Barzelis, Saulius Valasevičius). Tarybos nariams buvo pateiktas Šiaulių universiteto patikėjimo teise valdomo ir siūlomo investuoti valstybės nekilnojamo turto sąrašas. Į Universitetui nebereikalingų pastatų sąrašą pateko Zubovų rūmai Aušros al., buvusio Technologijos fakulteto pastatas Vilniaus g., I bendrabutis P. Višinskio g., Balsių poilsio bazės valgykla, Pašvinių k. poilsio bazė ir kitas nekilnojamas turtas. Pasak Šiaulių universiteto vyriausiojo juristo S. Valasevičiaus, šis sąrašas bus pateiktas Vyriausybei, kad ji į šį turtą investuotų ir perduotų Šiaulių universiteto nuosavybei. Tuomet bus galima skelbti aukcionus ir, pardavus šį turtą, gautas lėšas investuoti į mums reikalingų pastatų renovaciją, laboratorijų įrangos atnaujinimą ir kt. Taryba balsavimu siūlymui pritarė.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti