Prancūzų kalbos vasaros kursai Belgijoje

Švietimo mainų paramos fondas skelbia atranką dalyvauti prancūzų kalbos įgūdžių tobulinimo kursuose Briuselio laisvajame universitete 2018 m.liepos 14 d. – rugpjūčio 3 d. Šie mainai vykdomi pagal Lietuvos ir Valonijos – Briuselio dvišalį susitarimą. Išsamesnė informacija apie kursus. 

Reikalavimai kandidatams:

 • Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai arba Europos Sąjungos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje;
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų sričių ir krypčių studentai;
 • Paraiškas teikiantys studentai turi atitikti reikalavimus gerai besimokantiems studentams: 
  • neturėti akademinių skolų;
  • Biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 7,0 balai;
  • Humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0 balai.
 • Prancūzų kalbos lygis pagal Europos kalbų metmenis ne žemesnis nei A1 pretenduojantiems į kursus Briuselio laisvajame universitete.

Skiriamas finansavimas:

Lietuvai yra skiriama 1 vieta:

 • Valonijos-Briuselio federacija padengia kursų mokestį, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas.
 • Finansavimas kelionės išlaidoms neskiriamas.

Konkursui pateikiami dokumentai:

 • Paraiška Švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą
 • Prie el. paraiškos turi būti prisegti šie skenuoti dokumentai: 
  • Užpildyta dalyvavimo kursuose paraiškos forma;
  • Mokslo ir studijų institucijos pažyma apie studento statusą;
  • Mokslo ir studijų institucijos pažyma apie dabartinių studijų rezultatus;
  • Prancūzų kalbos lygį patvirtinantis dokumentas (tarptautinių egzaminų sertifikatai, mokslo ir studijų institucijos pažymos ir pan.).

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

 • Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 30 d.;
 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau – paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama.
 • Kandidatų paraiškos bus reitinguojamos pagal pagrįstumo, motyvacijos, vertinimo bei mokymosi rezultatus. Vertinimo rezultatus svarstys Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Esant dideliam konkursui kandidatai gali būti kviečiami pokalbiui.
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Valonijos-Briuselio federacija, apie kurį patvirtinti kandidatai bus informuojami gavus informaciją apie sprendimo priėmimą.
Kursai būsimiems arba jau dirbantiems prancūzų kalbos mokytojams:
Lježo universitete organizuojami prancūzų kalbos kursai esamiems arba jau dirbantiems prancūzų kalbos mokytojams. Kursai bus vykdomi rugpjūčio 6 – 24 d. Lietuvai šiais metais skiriamos 2 vietos. Atranką šiems kursams organizuoja Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija (http://professeurs.lt ; PRANCUZUASOCIACIJA@GMAIL.COM).
 
Informacija ir konsultacijos el. paštu stipendijos@smpf.lt, projektų koordinatorė Renata Norbutaitė (8 5) 250 4820