Septintoji konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“

k4

k4
Kovo 9 d. Šiaulių universiteto lituanistai kartu su Universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutu, Šiaulių universiteto gimnazija, Kelmės rajono savivaldybe, Lietuvių kalbos draugija ir leidykla „Lucilijus“ surengė jau septintąją respublikinę konferenciją-seminarą „Gimtoji kalba mokykloje“.

k1

k1
Gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, „Mokslo Lietuvos“ vyriausiasis redaktorius, profesorius Jonas Jasaitis.

k2

k2
Dviejose sekcijose buvo perskaityta per 20 mokslinių-praktinių pranešimų, gvildenančių lietuvių kalbos ir didaktikos, literatūros ir skaitymo problemas.

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Kelmės, Radviliškio rajonų.

k5

k5
Mintis rengti tokias konferencijas gimė prieš aštuonetą metų tuometinėms Šiaulių universiteto lituanistinių katedrų vedėjoms – dr. Laimai Onai Gudzinevičiūtei ir prof. Džiuljetai Maskuliūnienei.

k6

k6
Išskirtinis šį kartą vykusios konferencijos bruožas – brandūs gimnazistų, vadovaujamų jų mokytojų lituanistų, pranešimai. Tokių būsimų studentų labai laukia ir Šiaulių universitetas. Kaip ir ankstesniais metais, konferencijos dalyviai gavo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, o pranešimų pagrindu parengti straipsniai gražiai suguls jau į septintąjį recenzuojamų straipsnių rinkinį.

Prof. Genovaitė Kačiuškienė
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti