2018−2019 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai


 

Bakalauro studijų

2018−2019 m. m. rudens semestro laisvai pasirenkamų dalykų paskaitų tvarkaraštis  (siųsti)

2018−2019 m. m. rudens semestro apatinės/viršutinės savaitės (siųsti)

 

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-18 (siųsti)
 
Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-18 (siųsti)
 
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti)
 
Muzikos pedagogika MUZ-18 (siųsti)
 
Programų sistemos PS-8 (siųsti)
 
Ekonomika ir darnus verslas EDV-18
 
Anglų filologija AF-18 (siųsti)
 
Ekonomika EK-18 (siųsti) Atnaujinta 10.18
 
Verslo administravimas AD-18  (siųsti)

Verslo administarvimas užsienio studentams VA-18 (siųsti)/ Business administration for foreign students (download)

 

II kursas

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-18 (siųsti) 12 10-15

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-17 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-18 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti) nuo 10 29 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-18 (siųsti) 11 19-24 (siųsti) 12 10-15

Muzikos pedagogika MUZ-17 (siųsti) 

Anglų filologija AF-17 (siųsti)

 

III kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-16  (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-18v (siųsti) 

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-18k (siųsti) 

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-17 (siųsti) 12 10-15

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Integruotų gamtos mokslų pedagogika IGMP-16 (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Finansų matematika FIM-16 (siųsti)

Programų sistemos IN-16 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-16 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-16 (siųsti)

Statybos inžinerija S-16 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra (siųsti)

Ekonomika EK-16 (siųsti) Atnaujinta 10.18

Ekonomika ir darnus verslas EDV-16 (siųsti)/ Economics and sustainable business EDV-16 (download)

Verslo administravimas AD-16 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-16 (siųsti)

Anglų filologija AF-16 (siųsti)

Istorija IS-16 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-16 (siųsti)

Dailė grafika DG-16 (siųsti)

 

IV kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-15 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-15 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-17 (siųsti) 12 05-08

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-16 (siųsti) 12 03-08

Socialinė pedagogika SP-15 (siųsti)

Kineziterapija K-15 (siųsti)

Kūno kultūra KK-15 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-17 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-15 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-17

Muzika MUZ-15 (siųsti)

Ekologija ir aplikotyra EA-15 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-15 (siųsti)

Statybos inžinerija S-15 (siųsti)

Elektros inžinerija R-15 (siųsti)

Finansų matematika FIM-15 (siųsti)

Informacinės echnologijos IT-15 (siųsti)

Programų sistemos IN-15 (siųsti)

Optometrija OP-15

Optometrija OP(2)-17

Anglų filologija AF-15 (siųsti)

Istorija  IS-15 (siųsti)

Lietuvių filologija komunikacija LFK-15 (siųsti)

Ekonomika  EK-15 (siųsti) Atnaujinta 10.09

Verslo administravimas AD-15 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-15 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-15 (siųsti)

Dailė grafika (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

2018/2019 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

III kursas

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

Verslo administravimas ISVA-16, Viešasis administravimas ISIA-16, Ekonomika ISEK-16 spalio 22-27d. (siųsti)

IV kursas

Kūno kultūta ISKK-15

Mechanikos inžinerija ISM-15 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-15 (siųsti)

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

Verslo administravimas ISVA-15, Viešasis administravimas ISIA-15, Finansų valdymas ISFV-15 spalio 22-27d. (siųsti) Atnaujinta 10.18

V kursas

Kūno kultūra ISKK-14  (siųsti) 12 12-15

Mechanikos inžinerija ISM-14 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-14 (siųsti)

Aplinkos ir profeisnė sauga ISA-14 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-14 (siųsti)

Elektronikos inžinerija ISR-14 (siųsti)

Ekonomika ISEK-14, Verslo administravimas ISVA-14, Viešasis administravimas ISIA-14, Finansų valdymas ISFV-14 lapkričio 5-10d. (siųsti)  Atnaujinta 10.31

VI kursas

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-13 (siųsti)

Kūno kultūra ISKK-13

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas ISPPIK-13

 

Bakalauro studijos (po kolegijų)

2018/2019 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

 IV kursas ISVAK-18, ISIAK-18, ISEKK-18

Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Ekonomika spalio 22-27d. (siųsti) Atnaujinta 10.22

V kursas ISEKK-17,  ISIAK-17

Ekonomika, Viešasis administravimas lapkričio 5-10d. (siųsti)

VI kursas ISIAK-16

Viešasis administravimas lapkričio 5-10d. (siųsti)

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika (specializacija - specialiojo ir inkliuzinio ugdymo koordinavimas) SPUM-18 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-18 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-18 (siųsti)

Edukologija EMM-18 (siųsti) 11 26-30

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-18 (siųsti) 12 10-15

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-18 (siųsti)

Matematika Mat(M)18 (siųsti) 11 19-24

Verslo informatikos VIM-8 (siųsti)

Dailė dizainas DDM-18 (siųsti)

Dailė grafika DGM-18 (siųsti)

Lietuvių kalbotyra LKM-18 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-18 (siųsti)

Ekonomika EKM-18 (siųsti) Atnaujinta 10.17

Vadyba VAM-18 (siųsti)

Viešasis valdymas VVM-18 (siųsti) Atnaujinta 10.01.

Papildomosios studijos ekonomikos, finansų ir investicijų ek., viešojo valdymo studentams

II kursas

Muzikos pedagogika MPM-17 (siųsti)

Edukologija EMM-17  (siųsti) 12 10-15

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-17  (siųsti) 12 04-07

Mechanikos inžinerija MM-17  (siųsti)

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-17 (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-17 (siųsti)

Lietuvių kalbotyra LKM-17 (siųsti) Atnaujinta 09.27.

 

Ištęstinės studijos

I kursas

Viešasis valdymas Akmenės gr. ISVVAM-17 (siųsti)

Viešasis valdymas Mažeikių gr. ISVVMM-17 (siųsti)

II kursas

Viešasis valdymas ISVVM-17 (siųsti) Atnaujinta 11.02

Ekonomika ISEKM-17 (siųsti) Atnaujinta 10.08

 
Pedagoginės studijos

Pedagogika (60 kreditų) Ped-18 (siųsti) 11 20-24

 

Modulio klausytojai

Autizmo spektro ir elgesio sutrikimai (siųsti) 11 23-24


2018-2019 m.m. rudens semestro egzaminų tvarkaraščiai


Bakalauro studijų

Nuolatinės studijos 

 

I kursas

II kursas

III kursas

IV kursas

 

Ištęstinės studijos

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos