Išmokyti pažinti ir parašyti raidę padeda unikali Šiaulių universiteto bibliotekoje esanti įranga

gudo 3

gudo 3
Nuo šiol Šiaulių Petro Avižonio Regos centro priešmokyklinių grupių mažyliai turi galimybę raidę pažinti ne tik plokščią, bet ir reljefinę. Šios įstaigos pedagogai savo grupėse turi Rotary klubo „Saulė“ Šiaulių universitetui padovanota reljefinio spausdinimo įranga atspausdintus radžių, skaičių, geometrinių figūrų komplektus, kuriais pastoviai naudojasi.

gudo 6

gudo 6
„Vaikams labai patinka žaidimas Atpažink raidę, kai busimieji pirmaklasiai, uždengtomis akimis bando lytėjimu atpažinti reljefinę raidę“, – sako šio centro priešmokyklinės grupės auklėtoja Daina Kantauskienė. „Gerai, kai tikslinant garsą, vaikas rankose turi ir kortelę su raide“, – antrina šio centro logopedė Algina Kaulinienė.

Su Šiaulių universiteto bibliotekoje esančia unikalia reljefinio spausdinimo technika supažindinami ir ja gali naudotis busimieji specialieji pedagogai, logopedai, tiflopedagogai. Spalio–lapkričio mėnesį Šiaulių universitete studijuojantys dviejų metų tiflopedagogikos kursų klausytojai ne tik susipažino su šia įranga, bet ir, artėjant praktikoms ikimokyklinėse įstaigose ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, pasigamino reikalingų reljefinių vaizdinių priemonių.

gudo 5

gudo 5
Tiflopedagogikos kursų klausytojas su reljefinio spausdinimo technologija supažindino ir konsultavo Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto prof. Vytautas Gudonis ir Šiaulių universiteto bibliotekos specialistės. „Nelengva mažyliui įsiminti raides, vėliau išmokti jungti jas į skiemenį, žodį, išgirsti tą žodį ir iš garsinio vaizdo jį atpažinti. Taigi rašto kalbos kodą vaikui nėra lengva perprasti ir atkoduoti. Tai nėra lengva įprastinės raidos vaikui. O jei ikimokyklinukas ar mokinys turi, kad ir nežymių raidos sutrikimų, išmokyti skaityti ir rašyti dar sunkiau. Jau nekalbame apie vaikus, turinčius kalbos ir kalbėjimo problemų ar net disleksiją, t. y. skaitymo sutrikimą. Todėl sudarant raidės vaizdinį, mokant ją įvardinti, pedagogai bando į šį procesą įjungti visus įmanomus analizatorius. Vaikai raidę lipdo iš plastilino, tešlos, bando ją dėlioti iš pagaliukų, sagų, akmenukų, jas lanksto, karpo, spalvina. Nuo šiol pažinti raides padeda ir reljefinės vaizdinės priemonės.

gudo 1

gudo 1
Išmokyti atpažinti raidę, perskaityti skiemenį ar žodį – didelis tiek vaiko, tiek pedagogo pastangų reikalaujantis darbas, todėl džiugu, kad Rotary klubo „Saulė“ dėka technologijos, palengvinančios pedagogų darbą, tapo pasiekiamos ir mūsų Universiteto studentams“, – džiaugiasi prof. Vytautas Gudonis.

Šiaulių universitetas turi senas darbo su studentais, turinčiais įvairių negalių, tradicijas, išleista ne viena tiflopedagogų laida. Šiaulių universitetas pirmasis šalyje pritaikė aplinką studentams, turintiems judėjimo negalią, todėl nenuostabu, kad ieškoma galimybių įsigyti ir naujausią šiuolaikinę įrangą, užtikrinančią mokomosios medžiagos prieinamumą kiekvienam studentui. Šios paieškos Šiaulių universiteto darbuotojus suvedė su Šiaulių Rotary „Saulės“ klubu, kurio nariai nuo seno garsėja kaip nuoširdūs mecenatai. 2013 m. šio klubo nariai nupirko ir padovanojo Šiaulių universiteto bibliotekai TV sistemą „Smart Viev 360“ – itin kokybišką teksto didintuvą, skirtą asmenims, turintiems regėjimo sutrikimų. Su šia įranga, atsižvelgiant į regėjimo suvokimo ypatumus, galima keisti tiek šrifto, tiek skaitomo teksto fono spalvą. 2014 m. rotariečiai padovanojo programinę įrangą „Dolphin Easy Converter“ – teksto skaitymo programą su garso sintezatoriumi. 2016 m. Šiaulių Rotary „Saulės“ klubo nariai padovanojo reljefinio spausdinimo įrangą su solidžia specialaus popieriaus atsarga.gudo 4

gudo 4

Šiais metais rotariečiai vėl skyrė dovaną – itin modernų stacionarinį elektroninį didintuvą su skaitymo funkcija (Vocatex Plus Full HD 27), kuriuo naudosis bibliotekos skaitytojai, turintys regos sutrikimų. Ši įranga padeda ne tik studentams, turintiems regos negalią, bet ir Šiaulių Petro Avižonio Regos centro mažyliams formuojant aplinkinio pasaulio vaizdinius, ji naudinga ir miesto mokyklose besimokantiems silpnaregiams.

 

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti