Naująja Šiaulių universiteto studentų atstovybės prezidente išrinkta Gabrielė Pociūtė

susap 12

susap 12
Lapkričio 13 d. įvykusioje Šiaulių universiteto studentų atstovybės (toliau ŠUSA) ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buvo išklausyta ŠUSA prezidentės pareigas nuo š. m. gegužės mėnesio einančios Rūtos Irkinaitės veiklos ir finansinė ataskaitos, pateiktos ŠUSA Kontrolės komisijos išvados, vyko ŠUSA vadovaujančių ir atstovaujančių struktūrų rinkimai.

Naująja ŠUSA prezidente tapo Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės kineziterapijos studijų programos trečio kurso studentė Gabrielė Pociūtė.

susap 6

susap 6
Balsavimu buvo išrinkti keturi nauji ŠUSA atstovai Šiaulių universiteto senate. Jais tapo: Radvilė Abromaitytė (UGMSGF), Arnas Paškevičius (SHMMF), Paulius Mikšiūnas (UMSGF) ir Samanta Pukinskytė (UMSGF).

Naujoji ŠUSA prezidentė Gabrielė Pociūtė atstovaus studentams Šiaulių universiteto taryboje.

susap 4

susap 4
Po rinkimų naujoji ŠUSA prezidentė G. Pociūtė pažymėjo, kad vykstant universiteto struktūros pakeitimams bus būtina keisti ŠUSA įstatus ir organizacijos struktūrą. „Norėčiau, kad studentai nuolat būtų supažindinami su ŠUSA veikla, kad būtų reguliariai rengiami susirinkimai, vykdomos studentų apklausos“, – sakė ŠUSA prezidentė.

susap 2

susap 2
Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis. Jis studentus supažindino su šiuo metu vykstančiais universitetų optimizacijos pokyčiais Lietuvoje ir tolesnės Šiaulių universiteto raidos perspektyvomis. „Vyriausybė mums siūlo konsoliduotis su Vilniaus universitetu Šiauliuose įkuriant Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją. Pagal rengiamus nuostatus Šiaulių akademija taptu sui generiu, struktūriniu, akademiniu, kamieniniu Vilniaus universiteto padaliniu. Tai reikštų, kad turėtume specialųjį statusą. Taip pat mes būtume vienu iš trijų šalyje steigiamų mokytojų rengimo centru. Žinoma, galimi ir kiti tolesnės Šiaulių universiteto raidos ar konsolidacijos variantai. Taigi kol kas neaišku, kokie bus galutiniai sprendimai. Mieli studentai, būkite aktyvūs vykstančių procesų dalyviai ir per savo atstovus Universiteto senate bei Universiteto taryboje išreikškite savo nuomonę dėl tolesnės universiteto raidos. Galutinį sprendimą priims Universiteto taryba, kurioje jūs taip pat turite savo atstovą“, – studentams sakė rektorius prof. D. Jurgaitis.

Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA) – 18-us metus veikianti nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti per 2 tūkstančiams ŠU studentų. Pagrindinis organizacijos tikslas – ginti studentų teises ir interesus Šiaulių universitete. ŠUSA yra jungtis tarp studentų ir universiteto administracijos, sprendžiant įvairias studentams iškilusias problemas.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti