Šiaulių universiteto mokslininkų seminarai ir vizitai Kazachstane

Spalio pabaigoje Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Tarptautinių programų ir ryšių tarnybos direktorė Regina Karvelienė bei Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto mokslininkų ir administracijos atstovų grupė lankėsi Almatoje, Kazachstane.

Kazacha 4

Kazacha 4
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dėstytojai prof. Liuda Radzevičienė, dr. Laima Tomėnienė, doc. Erika Masiliauskienė, dokt. Ilona Dobrovolskytė, doc. Darius Masiliauskas vedė seminarus tema „Profesinė reabilitacija ir vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo galimybės“. Seminarų klausėsi daugiau nei 140 mokymų dalyvių iš įvairių Kazachstano universitetų – dėstytojai ir studentai, mokyklų ir specializuotų centrų darbuotojai, logopedai, socialiniai darbuotojai ir kt.

Kazacha 2

Kazacha 2
Klausytojai buvo sužavėti dėstytojų profesionalumu ir pateikta seminarų medžiaga, kvietė panašius mokymus pravesti savo universitetuose, centruose ir mokyklose, domėjosi stažuočių galimybėmis Šiaulių universitete.

Kazacha 1

Kazacha 1
Vizito į „Almatos“ universitetą metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, taip pat aplankyti Turano, Seleimano Demirelio universitetai bei Kazachstano nacionalinis pedagoginis Abajaus vardo universitetas. Su pastaruoju universitetu Šiaulių universitetas bendradarbiauja nuo 2005 m. Vizito į šį universitetą metu buvo aptartos dvigubo diplomo studijų programų kūrimo galimybės specialiosios pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo studijų srityse, taip pat tartasi dėl magistrantų ir dėstytojų stažuočių Šiaulių universitete, doktorantų konsultavimo, dalyvavimo Erasmus+ programoje.

Kazacha 3

Kazacha 3
Vizito metu taip pat apsilankyta Sorbonos-Kazachstano institute, kuris yra Kazachstano Nacionalinio pedagoginio Abajaus vardo universiteto padalinys.

Vizitas į Almatą buvo finansuotas ES projekto „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas (projekto kodas 09.3.1-ESFA-V-709-01-0001)“. Šiame projekte Šiaulių universitetas dalyvauja nuo 2016 metų.

ŠU Tarptautinių programų ir ryšių tarnybos inf.

Grįžti