Respublikinėje konferencijoje Šiaulių universitete aptartos ugdymo žaidimu aktualijos

Zai 11

Zai 11
Spalio 27 d. Šiaulių universitete buvo surengta respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“, kurioje aptartos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo žaidimu aktualijos.

Konferencija prasidėjo nuotaikinga Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ auklėtinių programėle, kurioje buvo gausybė žaidybinių elementų.

Zai 12

Zai 12
Plenariniame posėdyje pranešimus aktualiomis ugdymo temomis pristatė Šiaulių universiteto mokslininkai, taip pat pedagogai, dirbantys šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Didelio susidomėjimo sulaukė Šiaulių universiteto Edukologijos ir psichologijos katedros vedėjos prof. Daivos Malinauskienės pranešimas „Žaidimas kaip vaiko gyvenimo ir kūrybos filosofija“, Šiaulių universiteto Edukologijos ir psichologijos katedros lektorės ir Šiaulių vaikų lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui dr. Redos Ponelienės pranešimas „Apie žaidimą iš vaiko ir suaugusiojo perspektyvos“, vaikų psichologės, portalo „Laimingas vaikas“ įkūrėjos Mildos Karklytės-Palevičienės pranešimas „Vaiko asmenybės ugdymas per žaidimą“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogės Dainos Margelienės pranešimas „Pedagogo organizuota žaidybinė veikla – nuostabių akimirkų gaudyklė“ ir kt.

Zai 13

Zai 13
Konferencijos rengėjai – Šiaulių lopšelis darželis „Trys nykštukai“ bei Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir psichologijos katedra. Renginio organizacinio komiteto atstovės ir vienos iš konferencijos iniciatorės dr. Redos Ponelienės nuomone, rengiant pedagogus kartais nedaug dėmesio skiriame vaikų žaidimams, kaip vienam iš pagrindinių ugdymo metodų. „Dirbdama tiek fakultete, tiek vaikų lopšelyje-darželyje matau, kad šiek tiek trūksta teorijos ir praktikos vienovės, todėl vienas motyvų, paskatinusių surengti tokią konferenciją, buvo tas, kad šia tema galėtų plačiau padiskutuoti ir savo patirtimi pasidalyti pedagogai praktikai, dirbantys ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kitas motyvas – pačių pedagogų iniciatyva ir poreikis plačiau pakalbėti apie žaidimą, kaip vieną iš ugdymo metodų“.

Zai 14

Zai 14
Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Galkauskienė mano, kad žaidimas vaikams tiek darželyje, tiek ir namuose yra pagrindinė veikla. „Šiaulių universitete baigiau pedagogikos bakalauro studijas ir švietimo srities magistro studijas. Aišku, studijuojant universitete praktinių žinių gavome mažokai, nors teorinių žinių pakako. Dabar suprantu, kad atėjus į auklėjimo įstaigą reikia nebijoti kartu su vaikais žaisti, nes tai padeda suprasti vaiką, sužinoti jo polinkius žaisti vienokius ar kitokius žaidimus. Nebūtina kartais pirkti brangiausių žaislų, turėti didžiausių patalpų, užtenka mamai, tėčiui ar auklėtojai turėti šiek tiek kūrybiškumo. Aš sakyčiau, kad darželio auklėtojos turi būti tarsi slaptos laputės, žinančios, ko ir kaip norima pasiekti. Pati didžiausia pedagogo klaida yra tada, kai vaikui pasakoma „šiandien to ir to negalima“. Žaidimo laisvė neturi būti ribojama, tiesiog vaikas turi žinoti, kad jis gali viską pasiimti ir pritaikyti. Taikant žaidimo metodą būtinai reikia išmintingo ir kūrybiško pedagogo, turint galvoje ir mamą ar tėtį“, – sako ikimokyklinio ugdymo pedagogė, kartu auginanti vaiką E. Galkauskienė.Zai 10
Zai 10

Dr. Redos Ponelienės nuomone, norint taikyti žaidimą kaip ugdymo metodą, pirmiausia reikia pačiam būti laisvam ir nebijoti kartu su vaikais žaisti. „Pedagogas ar šeimos narys turi nebijoti kartu žaisti. Kita vertus, nereikia per daug kištis į vaikų žaidimus. Žinoma, jeigu vaikas kažką daro neleistino, reikia nukreipti jo veiklą tinkama linkme. Žaidimuose nesunkiai galime stebėti vaikus, pamatyti jo gebėjimus ir parinkti bei kūrybiškai pritaikyti ugdymo metodus“, – sako viena iš konferencijos organizatorių dr. R. Ponelienė.

Konferencijoje atskirose grupėse buvo pristatyta 19 vaizdinių ir žodinių pranešimų bei 24 šalies ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų parengti stendiniai pranešimai.

Zai 17
Zai 17
Zai 2
Zai 2
Zai 4
Zai 4
 
 Zai 3
Zai 3
 Zai 9
Zai 9
 Zai 15
Zai 15

 

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti