Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė sėkmingai apgynė socialinių mokslų srities daktaro disertaciją

diserta 4

diserta 4
Spalio 6 d. Šiaulių universiteto Mokslo instituto Socialinių inovacijų tyrimo centro jaunesnioji mokslo darbuotoja doktorantė Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė sėkmingai apgynė socialinių mokslų srities, edukologijos krypties mokslo daktaro disertaciją „Mokinių (10-12 kl.) tarpkultūriškumo ugdymasis kultūros transformacijos kontekste“ (mokslinė vadovė prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė).

Disertacijoje analizuojamos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių (10–12 kl.) tarpkultūriškumui suteikiamos prasmės ir tarpkultūriškumo ugdymosi prielaidos kultūros transformacijos kontekste. Mokslinė problema formuluojama klausimais: kaip ugdytinių patirtyse atsispindi tarpkultūriškumo ugdymas(is), orientacijos į kultūros transformacijas? Kokios mokymosi aplinkos turi įtakos mokinių tarpkultūriškumo ugdymuisi? kokie kontekstai riboja / skatina tarpkultūriškumo ugdymąsi? Koks teorinis imperatyvinis modelis galėtų įveiksminti tarpkultūriškumo ugdymąsi bendrojo ugdymo mokyklose? diserta 1

diserta 1

Disertacijoje pateikiama apibendrinta tarpkultūrinio ugdymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose situacija. Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą apie Lietuvos švietimo politikos kaitos poreikį, atskleidžia tarpkultūriškumo ugdymosi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ribotumus, kai tarpkultūriškumas nėra praktikuojamas kasdienėse mokymo veiklose. Remiantis tyrimo rezultatais suformuotos išvados ir rekomendacijos švietimo strategijų kūrėjams, mokslininkams, mokyklų vadovybei bei pedagogams.

Svarbiausius savo tyrimų rezultatus doktorantė paskelbė 13 straipsnių, publikuotų recenzuojamuose mokslo leidiniuose, 12 tarptautinių mokslo renginių.

Sveikiname Ievą, linkime naujų atradimų ir laimėjmų!

diserta 5
diserta 5
 
diserta 2
diserta 2
 
diserta 3
diserta 3
 Mokslo ir meno tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti