Būsimieji ekologijos magistrai praktinių žinių sėmėsi Daugpilyje

Daugp 1

Daugp 1
Rugsėjo mėnesį grupė Šiaulių universiteto gamtinių sistemų valdymo studijų programos magistrantų ir dėstytojų, kartu su Daugpilio universiteto (Latvija) bei Kordobos universiteto (Ispanija) atstovais dalyvavo savaitės trukmės mokymuose Daugpilio universitete.

Aukščiausios kvalifikacijos ekologijos specialistų gebėjimus studentai ugdėsi Daugpilio universiteto mokslo tyrimų bazėje „Ilgas“. Šiaulių universiteto atstovai kartu su Latvijos ir Ispanijos studentais vertino gamtinių ir antropogenizuotų ekosistemų valdymo priemones, ieškojo bendrų sprendimo būdų.

Daugp 2

Daugp 2
Savaitę trukusiuose mokymuose studentai bei Šiaulių universiteto Aplinkotyros ir fizikos katedros dėstytojai (prof. dr. I. Šaulienė, lekt. dr. M. Kazlauskas ir doc. dr. L. Šukienė) dalyvavo mokslinėse ekspedicijose, kurios vyko Dvietės užliejamosiose pievose, Dauguvos upės slėnyje, Klajumi“ žirgyne, „Silene“ gamtiniame rekreaciniame centre, „Teiči“ gamtos rezervate, „Lubana“ užliejamose pievose.

Daugpilyje suformuotoje tarptautinėje erdvėje buvo analizuoti gamtosaugos ir aplinkosaugos sistemų formavimo bei įgyvendinimo klausimai gamtinės rekreacijos tematika.

Daugp 3

Daugp 3
Šiaulių, Daugpilio ir Kordobos universitetų iniciatyva Net4Nat projekto rėmuose yra diegiamos naujos gamtosauginės idėjos susijusios su darniu poilsiu gamtoje. Šiomis idėjomis paremta ir Daugpilio bei Šiaulių universitetų jungtinė magistro studijų programa gamtinė rekreacija. Šios programos studentai mokosi, kaip tausoti biologinius išteklius tenkinant žmonių rekreacinių poreikius gamtinėse ir antropogeninėse ekosistemose, atsakingai pasirinkti rekreacinių teritorijų biotos būklės ir kokybės inovatyvius vertinimo būdus, savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus leidžiančius gerinti žmogaus ir gamtos santykius. Studijų metu dažnai analizuojamos temos, susijusios ir su kaimo turizmo aktualijomis, t. y., kaip plėsti savo veiklą paslaugų sferoje.

Galimybė veikti tarptautinėje erdvėje sukurta Erasmus+ programos strateginės partnerystės projekto „Nature recreation - towards sustainable development of ecosystem services” (Net4Nat)“ 2016-1-LV01-KA203-022685 dėka.

Daugplogo

Daugplogo

Doc. dr.Laura Šukienė
Gamtinių sistemų valdymo magistrantų nuotr.
Grįžti