Prof. A. Lazauskienė: stažuotė padėjo geriau suprasti JAV demokratijos ir politinės minties raidą

Aistel 4

Aistel 4
Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros profesorė Aistė Lazauskienė, laimėjusi JAV Valstybės departamento surengtą atranką stažuotei „American Politics and Political Thought“ nuo birželio pabaigos iki rugpjūčio pradžios stažavosi Masačusetso universitete, JAV. Pretendentei teko įveikti dviejų etapų atranką. Iš viso dalyvauti programoje buvo atrinkta 18 dalyvių – politikos mokslų dėstytojų – iš įvairių pasaulio šalių.

Asitel 1

Asitel 1
Stažuotės, kurią finansavo JAV Valstybės departamentas, metu A. Lazauskienė turėjo galimybę klausytis paskaitų apie JAV vidaus ir užsienio politiką, valstybės kūrimosi periodą, Nepriklausomybės deklaraciją, politinės minties raidą, daug dėmesio buvo skirta JAV Prezidento, Kongreso ir kitoms svarbiausioms valstybės institucijoms, politinėms partijoms ir rinkimų kampanijoms, lobizmui ir interesų grupėms, nagrinėtas federalizmas, žmogaus teisių, religinės laisvės, imigracijos, sveikatos apsaugos ir kiti dabartinės JAV politikos klausimai.

Aistel 2

Aistel 2
Prof. A. Lazauskienė džiaugiasi, kad paskaitas skaitė, seminarus ir simuliacijas vedė aukščiausio rango profesionalai iš įvairių JAV aukštųjų mokyklų: Harvardo universiteto, Virginijos universiteto, Šepherdo universiteto, taip pat Smith, Trinity koledžų ir kt. Keturias savaites paskaitos vyko Masačusetso universitete Amherste, po to dvi savaites programos dalyviai dalyvavo išvažiuojamosiose paskaitose ir pažintiniuose vizituose Niujorke, Bostone, Šarlotsvilyje, Šipensburge, Hartforde, Vašingtone ir kitur. Aiste 6
Aiste 6

„Ypač naudinga tai, kad į programą buvo įtraukti ir susitikimai su vietos, valstijų bei federalinio lygmens politikais, valstybės tarnautojais, kurie skyrė laiko diskusijoms, atsakymams į klausimus. Paminėtini šie susitikimai su politikos formuotojais ir įgyvendintojais – JAV senatore, demokratų partijos kandidate į prezidentus 2020 m. rinkimuose Elisabeth Waren, Masačusetso valstijos Senato prezidentu Stanu Rosenbergu, Pensilvanijos valstijos atstovų rūmų deputate Susan C. Helm, Pensilvanijos valstijos Respublikonų partijos vykdančiuoju direktoriumi Bobu Brooks, JAV Valstybės departamento atstove Macon E. Barrow ir kt.

Stažuotę labai praturtino gerai organizuota kultūrinė programa. Jos metu aplankėme Jungtinių Valstijų kongreso rūmus ir Senatą, Masačusetso ir Pensilvanijos valstijų kapitolijus, vykome į prezidento Džefersono dvarą Montichello, taip pat lankėme koncertus, parodas, dalyvavome JAV Nepriklausomybės dienos renginiuose“, – po stažuotės įspūdžiais dalijosi prof. A. Lazauskienė.

Aistel 5

Aistel 5
Profesorė teigia, kad stažuotėje įgytos žinios bus naudingos atnaujinant „Viešojo valdymo“, „Istorijos ir politikos“ magistro studijų programas, padės geriau atskleisti studentams JAV demokratijos ir politinės minties raidą, o užmegztos pažintys su kolegomis politologais iš kitų universitetų, pavyzdžiui Argentinos, Australijos, Graikijos ar Indonezijos, leis tikėtis bendradarbiavimo ateityje vykdant bendrus projektus.

Rugpjūčio 30 d. Šiauliuose apsilankęs JAV ambasadorės Lietuvoje pavaduotojas Howardas Solomonas domėjosi „American Politics and Political Thought“ stažuotės eiga ir rezultatais, linkėjo ir kitiems Šiaulių universiteto dėstytojams pasinaudoti JAV valstybės departamento skelbiamomis programomis.

                                                                 ŠU Viešojo administravimo katedros informacija
Aistės Lazauskienės asmeninio archyvo nuotraukose: stažuotės JAV akimirkos
Grįžti