Lietuvos universitetų bendruomenė išreikė aiškią poziciją dėl vykdomos aukštojo mokslo reformos

akcvil 12

akcvil 12
Birželio 15 d. Vilniuje prie Seimo ir prie Vyriausybės rūmų surengtoje protesto akcijoje Lietuvos universiteto profesinių sąjungų iniciatyva surengtoje akcijoje reikalauta paisyti akademinės bendruomenės nuomonės pertvarkant aukštąjį mokslą. Akcijoje kartu su VU, KTU, LSU, KU, VDU, VGTU, ASU akademinės bendruomenės nariais aktyviai dalyvavo ir Šiaulių universiteto atstovai.

akcvil 16

akcvil 16
Mitinge prie Seimo pasisakė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, daugelio šalies universitetų atstovai. Savo kalboje Šiaulių universiteto profesorius Juozas Pabrėža pareiškė, kad turi pagaliau baigtis regioninių universitetų žlugdymas. Anot J. Pabrėžos, regione turi būti rengiami ne tik mokytojai, bet ir inžinieriai, menininkai, humanitarai.

Labai aiškią poziciją dėl Šiaulių universiteto ateities išreiškė Seimo narys Stasys Tumėnas. „Vyksta diskusijos tarp Seimo švietimo ir mokslo komiteto ir Švietimo ir mokslo ministerijos. Kol kas nuspręsta duoti savaitę laiko patiems universitetams pareikšti nuomonę, ieškoti būdų ir kelių strateguojant savo ateitį. Akivaizdu, kad ne visiškai sutampa mūsų komiteto ir ŠMM pozicijos. Aš asmeniškai niekur nuo savo pozicijos nenusisukau ir esu už tai, kad Šiaulių universitetas išliktų savarankišku universitetu Šiaurės Lietuvos regione, o ne kito universiteto padaliniu. Dar A. J. Greimas yra pasakęs, kad Lietuva neturi susitelkti tik į didžiuosius du miestus, mokslas ir studijos turi būti ir regionuose. Vienas iš regionų kaip tik ir yra Šiauliai“, – pažymėjo parlamentaras.

akcvil 7

akcvil 7
Seimo pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė pokalbyje su piketuojančiais šiauliečiais patikino, kad yra galvojama apie reformos esmę, studijų programų optimizavimą, finansavimo modelio pakeitimą ir Lietuvos regionus. „Jeigu mes sunaikiname Šiauliuose universitetą, mes sunaikiname regioną. Turim matyti ir tuos vaikus, ir tas šeimas, kurie neišgali atvažiuoti studijuoti į Vilnių ar Kauną. Jokio sprendimo nepriimsime be paties universiteto pozicijos“, – sakė R. Baškienė.

akcvil 4

akcvil 4
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis nebuvo linkęs sutikti su daugelio protestuotojų reikalavimais. Jis bandė įtikinti, kad valstybė ir taip daug skiria lėšų vieno studento parengimui. Jis teigė manantis, jog reforma yra būtina ir valstybė turi daryti įtaką universitetams. V. Pranckietis: „Universitetų autonomija ruošti bedarbius – ne autonomija, o emigracija. Reforma būtina. Norėtume, kad būtų plačiau naudojamos trišalės universitetų, darbdavių ir studentų sutartys, kad būtų plačiau taikomas tikslinis studijų finansavimas. Tokiu atveju studentai, gavę išsilavinimą už valstybės pinigus, neišsilakstytų, o dirbtų Lietuvoje“.

akcvil 5

akcvil 5
Po mitingo prie Vyriausybės rūmų akcijos organizatoriai susitiko su švietimo ir mokslo viceministru Giedriumi Viliūnu ir finansų ministru Viliumi Šapoka, su kuriais aptarė aukštųjų mokyklų reformos eigą, universitetų bendruomenių keliamas problemas ir perspektyvas.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti