ŠMM viceministras G. Viliūnas: „Norime užtikrinti Šiaulių universitetinės tradicijos tęstinumą“

aukstm 5

aukstm 5
Birželio 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje surengtoje Lietuvos mokslų akademijos dienos Šiauliuose renginyje „Regioninis aukštasis mokslas“ pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Šiaulių universitetui, jo veiklos perspektyvoms.

aukstm 8

aukstm 8
Renginį pradėjęs Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pažymėjo, kad Šiauliai ir regionas yra neįsivaizduojami be universiteto, nes universitetas yra svarbus socialine, ekonomine ir kultūrine miesto vystymosi prasme. Merui pritarė ir Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas prof. Domas Kaunas, patvirtinęs, kad aukštojo mokslo studijos Šiauliuose tikrai liks ir bus plėtojamos. Anot prof. D. Kauno, aukštasis mokslas turi tarnauti ir visuomenei, ir darbo rinkai.

aukstm 1

aukstm 1
Didžiausią susidomėjimą kėlė švietimo ir mokslo viceministro doc. dr. Giedriaus Viliūno pranešimas „Kiek aukštai gali kilti aukštasis mokslas?“. Viceministras detaliai pristatė Vyriausybės parengtą aukštojo mokslo reformos planą, išryškindamas svarbiausias aukštojo mokslo politikos sritis, valstybinių universitetų tinklo optimizavimo parengiamuosius darbus.

ŠMM viceministras G. Viliūnas: „Lietuvoje sparčiau keičiantis demografinei situacijai ir esant išplėtotam aukštųjų mokyklų tinklui kyla abejonių, ar galime užtikrinti gerą studijų kokybę, kuri atitiktų geriausius tarptautinius standartus. Šiaulių universitetas turi labai aiškias pozicijas savo regione, yra reikalingas. Šiame universitete mes matome tokios kompetencijos, kurios nėra kituose universitetuose, pavyzdžiui, specialiosios pedagogikos srityje. Todėl valstybės politika yra tokia, kad tiek Šiauliuose, tiek Klaipėdoje, tiek Kaune išliktų stiprūs universitetiniai mokslo ir studijų centrai. Prastėjant demografinei situacijai Šiaulių universitetas sumažėjo iki 3 tūkst. studentų, todėl nebeturi galimybių išlaikyti savo profesūros, vystytis, todėl mes manome, kad būtina šiam universitetui padėti, jam „už pečių“ pastatant kitą stipresnį universitetą, tokį, kokie yra Vilniuje ir Kaune. Dėl to ir vyksta diskusija Šiauliuose, šalies akademinėje bendruomenėje, Seime. Yra Vyriausybės parengtas aukštųjų universitetinių mokyklų tinklo optimizavimo planas, kuriame siūloma Šiaulių universitetui „už pečių“ pastatyti Vilniaus universitetą.

Natūralu, kad šiauliečiams kyla nemažai nerimo dėl jų savarankiškumo lygio, dėl to, kad Vilniaus universitetas „neišsiurbtų“ jaunimo į sostinę. Galiu pasakyti, kad Vyriausybės pozicija yra priešinga – norima stiprinti regionus, išlaikyti darbo vietas ir visų lygių aukštąjį mokslą. Tikrai nėra kalbos apie Šiaulių universiteto likvidavimą arba uždarymą, bet eina kalba apie tam tikrą partnerystės ryšį, kuris galėtų būti tam tikros Vilniaus universiteto autonomiško padalinio, galbūt, akademijos forma. Kai kurios studijų kryptys, sumažėjus studentų, galėtų būti vykdomos kartu su Vilniaus universitetu, kitos unikalios studijų kryptys, tokios kaip specialioji pedagogika, būtų išskirtinėmis ir būtų vykdomos tik Šiauliuose.

Norime, kad Vyriausybė užtikrintų Šiaulių universitetinės tradicijos tęstinumą, tik šiuo atveju, su stipriu partneriu – Vilniaus universitetu, kuris užtikrintų universitetinių studijų pajėgumus ir kartu reputaciją. Manau, kad Šiaulių krašto ir kitų kraštų studentams, kurie čia atvyktų studijuoti, tai reikštų kokybiško išsilavinimo garantiją, nes Vilniaus universitetas yra pasaulinio lygio universitetas. Tai būtų visiems naudinga – ir studentams, ir dėstytojams, kurie galėtų įsitraukti į bendrus projektus su Vilniaus universiteto kolegomis, ir pačiam Šiaulių miestui, kuriam tikrai reikia ir inžinierių, ir medikų, ir pedagogų“.aukstm 12

aukstm 12

Paklaustas, kaip ŠMM norai plėtoti tam tikras universitetines studijas Šiauliuose koreliuos su Vilniaus universiteto autonomiškumu, kur jo senatas ir taryba turi sprendžiamąjį balsą, viceministras atsakė, kad apie tai bus kalbamasi su Vilniaus universiteto vadovais. „Kalbamasi ir su Šiaulių, ir su Vilniaus universiteto vadovais. Vilniaus universitetas yra nacionalinis universitetas ir yra deklaravęs, kad jis yra pasiruošęs tam tikra prasme prisiimti atsakomybę dėl aukštojo mokslo Lietuvoje kokybės. Aišku, jis negali tiesiog prisijungti Šiaulių universiteto, tam reikalingos finansinės garantijos ir tam tikros teisinės sąlygos. Vyriausybė pasiruošusi spręsti šias problemas. Dialogas vyksta konstruktyviai ir, manau, kad artimiausiomis savaitėmis mes susitarsime“, – sakė viceminstras.

Baigdamas diskusiją Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pažymėjo, kad, spręsdami universitetinių studijų Šiauliuose ateitį, turime elgtis labai atsakingai. „Jeigu Šiaulių universitetas taps VU padaliniu, tai turi turėti aukštesnį statusą negu fakultetas, galbūt akademija. Taip pat turi būti užtikrinta 5–10 metų šio padalinio finansavimo garantija“, – sakė A. Visockas.

aukstm 4

aukstm 4
Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis po renginio prisipažino, kad jau yra susidaręs vaizdą, kuriuo keliu universitetų konsolidacija krypsta. „Buvome susitikę su VDU ir VU rektoriais, belieka mūsų universiteto kolegialiems valdymo organams – senatui ir tarybai – priimti tam tikrus sprendimus, kaip daryti tuos darbus, kuriuos esame susiplanavę. Mūsų planas „A“ yra likti savarankišku universitetu, o planas „B“ – Vilniaus ar kurio nors Kauno universiteto savarankišku padaliniu. Vilniaus universitetas mums siūlo tam tikrą savivaldą, o Kaune iki šiol nėra aišku, kaip įvyks ten veikiančių universitetų konsolidacija, todėl mūsų žvilgsnis krypsta ten, kur stabilu“, – painformavo Šiaulių universiteto rektorius prof. D. Jurgaitis.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti