Šiaulių ir Daugpilio universitetų mokslininkai bendradarbiaus vykdydami CONUS projektą

Latgeg 1

Latgeg 1
Šiaulių ir Daugpilio universiteto mokslininkų komandos parengė ir laimėjo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą ,,Bendradarbiavimo tinklas, skirtas moderniems profesiniams (inžineriniams) XXI amžiaus įgūdžiams skatinti ir darbo jėgos mobilumo remti“ (CONUS).

Latgeg 2

Latgeg 2
Gegužės 18 d. Šiaulių universitete šio projekto partneriai iš Lietuvos ir Latvijos surengė pirmąjį susitikimą.Jame dalyvavo projektą įgyvendinančių institucijų darbo grupių nariai, vadovaujami doc. Dr. Gedimino Valiulio (ŠU) ir Edmundo Tamanio (DU), prižiūrinčios institucijos koordinatorė Anda Apse, socialiniai partneriai ir projekto priežiūros komiteto nariai iš Šiaulių valstybinės kolegijos, Profesinio rengimo centro, Šiaulių miesto miesto savivaldybės.

Latgeg 3

Latgeg 3
Pirmoje susitikimo dalyje dalyviams projekto vadovai išsamiai pristatė projekto idėją, veiklas ir laukiamus rezultatus. Antrojoje dalyje Šiaulių ir Daugpilio universitetų darbo grupės suderino projekto administravimo ir veiklų vykdymo principus, sutarė dėl projekto svarbos Universitetams, miestui ir regionams.

Aidanas Barzelis,
projekto administratorius
Tomo Andrijausko nuotraukose: Lietuvos ir Latvijos atstovų susitikimo akimirkos.