Šiaulių universitete iškilmingai atidaryta A. J. Greimo vardinė auditorija

greimo 1

greimo 1
Kovo 10 d. Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete iškilmingai atidaryta vardinė žymiausio pasaulio semiotikos pradininko Algirdo Juliaus Greimo auditorija, skirta mokslininko 100-osioms gimimo metinėms. Šis lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas. Vienas žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas nemažą laiko tarpsnį praleido Šiauliuose, čia mokėsi J. Janonio berniukų gimnazijoje, dirbo Šiaulių mergaičių gimnazijos ir suaugusiųjų gimnazijos mokytoju, Šiauliuose veikusio Prekybos instituto, kurio pastate dabar įsikūrusi Šiaulių universiteto biblioteka, dėstytoju.

greimo 2

greimo 2

Auditoriją atidarė Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis ir Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė.

„Norėčiau, kad šį A. J. Greimo vardo auditorija būtų gyvybinga, kad čia virtų karštos mokslinės diskusijos, kad čia visada būtų jaunimo, pasirengusių eiti šio ir kitų mokslininkų pasirinktu keliu“, – auditorijos atidaryme kalbėjo rektorius.

greimo 4

greimo 4
Apie A. J. Greimo mokslinius tyrinėjimus gausiai susirinkusiems Šiaulių universiteto bendruomenės nariams, J. Janonio gimnazijos mokiniams papasakojo Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė. „Šioje auditorijoje galėsime studijuoti ne tik A. J. Greimo mokslinį palikimą, bet ir kitas temas, nes semiotika, kuri tyrinėja ženklus ir jų sistemas, apima visą pasaulį. A. J. Greimo gimimo šimto metų jubiliejui skirta auditorija atidaryta ir Vilniaus universitete. Noriu pasidžiaugti, kad Vilniaus universitete įkurto A. J. Greimo studijų centro mokslininkai yra pasižadėję atvykti į mūsų universitete atidarytą vardinę auditoriją ir paskaityti paskaitą apie šio žymaus lietuvių mokslininko gyvenimo kelią ir mokslinius tyrinėjimus“, – sakė Dž. Maskuliūnienė.

greimo 3

greimo 3
Auditorijos atidarymo metu Lietuvių filologijos ir komunikacijos studijų programos ketvirto kurso studentės Aušrinė Petrevičiūtė ir Agnė Klybaitė, pasitelkdamos skaidres, išsamiai pristatė A. J. Greimo biografiją.

greimo 7

greimo 7
Semiotikos kūrėjo, lietuvių mokslininko A. J. Greimo šimtmetį į minimų datų sąrašą yra įtraukusi ir UNESCO organizacija, ir Lietuvos Seimas. UNESCO komisijos pranešime pažymėta, kad „A. J. Greimo teoriniai moksliniai tyrimai padėjo pagrindus semiotikai kaip kalbinių ir nekalbinių ženklų sistemų prasmės mokslui. A. J. Greimas sukūrė teoriją, aprašančią ženklų sistemų susidarymo ir jų funkcionavimo universalius principus, ryšius ir sąveiką. A. J. Greimas semiotiką praturtino originaliomis semiotinės struktūros, diskurso, prasmės izotopijos, naratyvinės gramatikos, semiotinės komunikacijos, modalumo, kompetencijos ir kitomis sąvokomis. Savo darbuose semiotinius metodus jis pritaikė kalbos ir istorijos, mito, pasakos, literatūros kūrinio analizei“.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotraukos
Grįžti