Vadybos mokslo krypties doktorantūros komitetas

SOCIALINIAI MOKSLAI

Prof. dr. Irena Bakanauskienė (VDU)
Prof. dr. Nijolė Petkevičiūtė (VDU)
Prof. dr. Arvydas Petras Bakanauskas (VDU)
Prof. habil. dr. Pranas Žukauskas (VDU)
Prof. dr. Giedrius Jucevičius (VDU)
Prof. dr. Rimantas Stašys (KU)
Prof. dr. Ligita Šimanskienė (KU)
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (ASU)
Prof. dr. Audrius Gargasas (ASU)
Prof. dr. Tadas Sudnickas (MRU)
Doc. dr. Vainius Smalskys (MRU)
Prof. dr. Rima Žitkienė (MRU)
Prof. dr. Skaidrė Žičkienė ŠU)
Prof. dr. Diana Šaparnienė (ŠU)