2018 m. Šiaulių universitete apgintos daktaro disertacijos

2018 m. birželio 29 d. Šiaulių universiteto humanitarinių mokslų doktorantas Kęstutis Dambrauskas apgynė mokslo daktaro disertaciją „Morkūno Postilės autorystės problema: XVI a. LDK reformatų lietuviškų raštų lyginamasis morfologijos tyrimas" (humanitariniai mokslai, filologija 04H).

2017 m. Šiaulių universitete apgintos daktaro disertacijos

2017 m. sausio 26 d. Šiaulių universiteto ekonomikos krypties doktorantė Jūratė Marcišauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Investicinio portfelio sudarymas taikant kompleksinį vertinimą akcijų atrankai skirtingo efektyvumo rinkose“ (socialiniai mokslai, ekonomika 04S).

2017 m. sausio 26 d. Šiaulių universiteto ekonomikos krypties doktorantė Rasa Reizgevičienė apgynė daktaro disertaciją temaDarbo paklausos poveikio užimtų gyventojų gebėjimų asimetrijai vertinimas (socialiniai mokslai, ekonomika 04S).

2017 m. kituose universitetuose apgintos daktaro disertacijos

Šiuo metu apgintų disertacijų nėra.

Apgintų daktaro disertacijų archyvas

2016 m. 2015 m. 2014 m. 2013 m. 2012 m. 2011 m. 2010 m. 2009 m. 2008 m.
2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m. 2002 m. 2001 m. 2000 m. 1999 m.