EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS KOMITETAS

SOCIALINIAI MOKSLAI

Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (KTU)
Prof. dr. Brigita Janiūnaitė (KTU)
Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė (KTU)
Doc. dr. Irina Klizienė (KTU)
Prof. dr. Romualdas Malinauskas (pirmininkas, LSU)
Prof. dr. Rasa Jankauskienė (LSU)
Prof. dr. Saulius Šukys (LSU)
Doc. dr. Dalia Rėklaitienė (LSU)
Prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (ŠU)
Prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė (ŠU)
Prof. dr. Remigijus Bubnys (ŠU)
Prof. dr. Stefanija Ališauskienė (ŠU)