Žymi Vroclavo universiteto mokslininkė prof. Alicija Szerlag mato glaudaus bendradarbiavimo perspektyvą

vrocla 6

vrocla 6
Gegužės 25 d. Šiaulių universitete lankėsi garsi Lenkijos mokslininkė, Vroclavo universiteto Pedagogikos ir psichologijos instituto direktorė, Socialinės pedagogikos katedros vedėja prof. habil. dr. Alicija Szerlag. Vizito tikslas – arčiau susipažinti ir užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Šiaulių universiteto kolegomis.

Kadangi Šiaulių universitetas Lietuvoje gerai žinomas kaip specialiųjų bei pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų pagrindinis rengėjas, prof. Alicija Szerlag sutiko atvykti į Šiaulius ir išsamiau susipažinti su mūsų universitetu. Susitikimų Šiaulių universiteto vadovais rektorate, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto mokslininkais metu kalbėta apie galimybes plėtoti studentų ir dėstytojų tarptautinius mainus – stažuotes, praktiką Lietuvoje ir Lenkijoje, mokslinius tyrimus ir kt. Jau sutarta, kad netrukus į „Erasmus“ stažuotę Vroclavo universiteto Pedagogikos ir psichologijos institute išvyks Šiaulių universiteto doktorantė Rita Virbalienė.

vrocla 2

vrocla 2

Pažymėtina, kad Šiaulių universitetas jau sėkmingai bendradarbiauja su Vroclavo universitetu, yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią yra parengta ir sėkmingai vykdoma jungtinė bakalauro studijų programa Ekonomika ir darnus verslas, tačiau bendradarbiavimo galimybės švietimo ir ugdymo krypties moksluose atsiveria tik nuo šių metų.

Vroclavo universitete, savo moksliniais pasiekimais ir studijų programomis aukštai reitinguojamame Europoje, gegužės pradžioje lankėsi Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dekanė prof. dr. Diana Strakšienė ir Sveikatos studijų katedros vedėja prof. dr. Liuda Radzevičienė. Prof. Alicija Szerlag Šiaulių universiteto mokslininkes supažindino su Pedagogikos ir psichologijos instituto veikla, studijų programomis, tuo pat metu ypatingą dėmesį ir susidomėjimą rodydama bendradarbiavimo galimybėms tarp Šiaulių ir Vroclavo universitetų. Numatoma dalytis patirtimi vykdant specialiosios pedagogikos bei pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogikos programų studijas.

vrocla 4

vrocla 4

Vroclavo universiteto profesorės habil. dr. Alicijos Szerlag mokslo ir mokslinių tyrimų sritys susijusios su socialinės pedagogikos problemų sprendimais, akcentuojant daugiakultūriškumo problemas, kurios pasireiškia įvairiose socialinėse aplinkose (kultūrinėse, pilietinėse, švietimo bendruomenėse, globos, ugdymo ir švietimo įstaigose, penitencinėje). Mokslininkė pastaraisiais metais daug dėmesio skyrė tyrinėdama tarpkultūriškumo raišką skirtingose šalyse esančiose laisvės apribojimo vietose.

vrocla 1

vrocla 1

Alicijos Szerlag mokslo darbai publikuojami šalies ir užsienio mokslo leidiniuose, ji aktyvi tarptautinių mokslo konferencijų dalyvė bei organizatorė. Jos vadovaujama katedra leidžia mokslo žurnalą „Multikultūrinės studijos“ (www.mcs.uni.wroc.pl). Mokslininkė bendradarbiauja su mokslo ir mokslinių tyrimų centrais Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Turkijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Čekijoje.

Vizito Šiauliuose metu prof. Alicija Szerlag taip pat lankėsi Šiaulių miesto savivaldybėje, kur susitikimo su Šiaulių m. mero pavaduotoju dr. Stasiu Tumėnu, Šiaulių Centro pradinėje mokykloje, lopšelyje-darželyje „Trys nykštukai“.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotraukose: prof. Alicjos Szerlag susitikimo Šiaulių universiteto rektorate akimirkos.
Grįžti