P. Višinskio g. 38

Jono Krikščiūno – Jovaro auditorija atidaryta 1998 m. rugsėjo 26 d. Idėjos generatorius – prof.  Bronius Prėskienis. Tai antroji vardinė  auditorija.

Jonas Krikščiūnas glaudžiausiai susijęs su Šiauliais ir jų apylinkėmis. Jonas Krikščiūnas (1880–1967) – Jovaras – poetas ilgą  laiką (46 m.) dirbo ir gyveno Šiauliuose.

Auditorijoje yra Bonaventūro Šalčio tapytas Jovaro portretas, auditorijos dizaineris – Andrius Lamauskas.

Jovaras gabeno ir platino uždraustas lietuviškas knygas ir spaudą. Buvo vienas jauniausių Šiaulių rajono knygnešių.

Jis dalyvavo kultūriniame ir politiniame Šiaulių gyvenime: su draugais platino atsišaukimus prieš rusų – japonų karą ir prieš Caro valdžią. Pirmojo Pasaulinio karo metu  ir tarpukario laikotarpiu steigė savišvietos būrelius.

alt

Jono Krikščiūno-Jovaro auditorija. Zenono Ripinskio nuotrauka.