Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisija

Prašymų formos

Prašymo formos pavyzdys atestuoti už kadenciją 1
Prašymo formos pavyzdys atestuoti už kadenciją 2
Prašymo formos pavyzdys konkursui
Prašymo formos pavyzdys Senatui suteikti pedagoginį vardą

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai

2013 m. balandžio 17 d. Senato posėdyje patvirtinti Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai (patikslinti 2015 m. birželio 17 d.)

Priedų sąrašas:

1 priedas. Svarbiausių publikaciju sąrašas_2013-04-17
2 priedas. Akademinės veiklos per kadenciją sąrašas_2013-04-17
3 priedas. Mokslo darbuotojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, akademinės veiklos pareigoms sąrašas_2013-04-17
4 priedas. Kortelė atestavimas uz kadenciją_F_B_Z_T_2013-04-17
4 priedas. Kortelė atestavimas uz kadenciją_Menu sritis_2013-04-17
4 priedas. Kortelė atestavimas uz kadenciją_S_H_2013-04-17
5 priedas. Kortelė atestavimas pareigoms_F_B_Z_T_2013-04-17
5 priedas. Kortelė atestavimas pareigoms_Menu sritis_2013-04-17
5 priedas. Kortelė atestavimas pareigoms_S_H_2013-04-17
6.1 priedas. Protokolo išrašo pavyzdys atestacijai už kadenciją (neeilinę) pareigoms_2013-04-17
6.2 priedas. Protokolo išrašo pavyzdys atestacijai pareigoms_2013-04-17
6.3 priedas. Protokolo išrašo pavyzdys konkursui_2013-04-17


2015 m. birželio 17 d. Senato posėdyje patvirtinti nauji Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai (patikslinti 2017 m. birželio 21 d.). Galioja nuo 2016 m.

Priedų sąrašas:

1 priedas. Paskelbtų mokslo darbų sąrašas
2 priedas. Meninės veiklos sąrašas (menininkai)
3 priedas. Pastarųjų 5 metų akademinės veiklos sąrašas
4 priedas. Atitikties konkurso reikalavimams vertinimo kortelės
5 priedas. Atestacijos kortelės
6.2 priedas. Protokolo išrašo pavyzdys atestacijai pareigoms
6.3 priedas. Protokolo išrašo pavyzdys konkursui
7 priedas. Atitikties pareigybės reikalavimams vertinimo kortelės


2015 m. gruodžio 16 d. Senato posėdyje patvirtinta Šiaulių universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarka (patikslinta 2017 m. birželio 21 d.)