Baltu centro logo
Baltu centro logo

 

Kontaktai

Adresas: P. Višinskio 38 , 76352 Šiauliai

Vadovė – doc. dr. Regina Kvašytė. Mob. tel.  8 656 20597

Centras įkurtas 2003 m. kovo 21 d. (registruotas kaip visuomeninė organizacija 2002 m. lapkričio 20 d.; nuo 2004 m. vasario mėn. – asociacija).

Baltų centras yra asociacija, jungianti mokslininkus, dėstytojus, kultūros veikėjus bei kitus specialistus ir visus, norinčius plėsti ryšius ir vykdyti bendrus projektus su latviais, tyrinėti ir geriau pažinti baltų kultūrą.

BALTŲ CENTRO VEIKLOS KRYPTYS

  1. Organizuoti lietuvių ir latvių tautoms reikšmingų datų minėjimus bei kitus renginius.
  2. Kaupti informaciją apie ryšius su Latvija bei tarpininkauti, ieškant naujų bendradarbiavimo galimybių.
  3. Platinti informaciją apie Latviją.
  4. Dalyvauti renginiuose, susijusiuose su lietuvių ir latvių istorijos, kultūros ir visuomeninio gyvenimo aktualijomis ir patiems tokius rengti.
  5. Palaikyti ryšius su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir Latvijoje bei kitur užsienyje.
  6. Telkti įvairių sričių mokslininkų, studentų bei visuomenės jėgas bendriems projektams kurti ir juos įgyvendinti.

BALTŲ CENTRO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI

  1. mokslinė veikla – Baltų centro narių dalyvavimas konferencijose Latvijoje ir jų rengimas kartu su latviais; bendradarbiavimas rengiant projektus, knygų ir straipsnių publikavimas, vertimai ir pan.
  2. šviečiamoji ir kultūrinė veikla – paskaitos, susitikimai, vakaronės, knygų pristatymai ir pan.
  3. projektinė veikla (kartu su įvairiais partneriais – tiek iš Lietuvos, tiek iš Latvijos).

BENDRADARBIAVIMAS

Bendradarbiavimas su įvairiais partneriais Šiauliuose (kartu rengti projektai, renginiai, parodos, susitikimai, minėjimai ir pan.):
Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių jaunųjų technikų centras, kamerinis choras Bičiuliai, Lietuvos skautijos Šiaulių kraštas, Šiaulių universitetas (ŠU), ŠU Humanitarinis fakultetas, ŠU biblioteka, ŠU Botanikos sodas, ŠU Dailės galerija, Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos Lieporių filialas ir Aido filialas, Šiaulių Aušros muziejus, Didždvario gimnazija, Jovaro progimnazijos, Aklųjų ir silpnaregių kultūros namai, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas Aukuras, Šiaulių dailės mokykla, Laiptų galerija, akcinė bendrovė Gubernija.
 
Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos institucijomis
Lietuvos ir Latvijos forumo asociacija (Kaunas), VDU Letonikos centras, Vilniaus universiteto Letonikos kabinetas, Valstybinių institucijų kalbų centras (Vilnius).
 
Bendradarbiavimas su Latvijos institucijomis
Daugpilio universitetas, Gederto Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejus, Latvijos universiteto Lituanistikos centras, Latvių kalbos agentūra (Ryga), Latvių kalbos institutas (Ryga), Rygos latvių draugija, Rėzeknės aukštoji mokykla, Rygos pedagogikos ir švietimo vadybos akademija, Raštijos, teatro ir muzikos muziejus (Ryga).
 
Institucijos, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:
Rėzeknės aukštosios mokyklos Letonikos institutas (2007).
Rygos pedagogikos ir švietimo vadybos akademijos Vaikų kalbos centras (2013).
Pakruojo rajono visuomeninis kūrėjų klubas Bitula (2014).
VšĮ Meninės tekstilės dirbtuvės Arasai (2014).