Institucinis priėmimas

Institucinis priėmimas vyksta nuo 2018 m. kovo 5 d. iki rugpjūčio 22 d. 

Institucinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Universitete studijuoti nuolatine ar ištęstine forma. Prašymai leisti dalyvauti konkurse nuo 2018 m. kovo 5 d. iki gegužės 24 d. priimami Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje adresu P. Višinskio g. 38, o nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 22 d. Vytauto g. 84, 410 kab.

Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir brandos atestato mokomųjų dalykų įvertinimus.

Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės kopijos:

  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji mokykla);
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
  • registracijos mokesčio kvito kopiją;
  • 1 foto nuotrauką (3x4).

Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.

Institucinio priėmimo registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) bus patvirtinta ir paskelbta artimiausiu metu. Sąskaitos,į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai:gavėjas – Šiaulių universitetas, gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT767180000000141119, banko kodas 71800, įmokos pavadinimas – registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) – ŠU, įmokos kodas – 2567, mokėtojo kodas – asmens kodas.

Registracijos mokestį (I pakopos studijų įmoką) už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leidžiama dalyvauti instituciniame konkurse studijų vietai užimti, o registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) negrąžinamas.

Kontaktinis tel. (8 41) 595 755 
El. p. studijuok@su.lt 

Grįžti