mokslo premiju laureatai

mokslo premiju laureatai

Pirmą kartą Šiaulių universitete – 18 sutarčių ir 4 mokslo premijos

Šiandien Šiaulių universitete vykusiame mokslo ir verslo partnerystei paskatinti skirtame renginyje pirmą kartą buvo įteiktos mokslo premijos Šiaulių universiteto mokslininkams, taip pat pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 18 Šiaulių ir Kelmės rajonų verslo ir viešųjų įmonių.

„Šiaulių universiteto mokslo instituto ir Socialinės partnerystės ir inovacijų centro organizuotas renginys „S2B – Mokslas verslui: tyrimai ir inovacijos – pirmas tokio masto renginys, surengtas po Mokslo instituto įsteigimo vykdant struktūrinius pokyčius universitete“, – sakė Mokslo instituto direktorė prof. Ingrida Šaulienė. „Tai, kad vienu metu pasirašymo ceremonijoje dalyvavo net 18 Šiaulių ir Kelmės rajonų įmonių ir asociacijų vadovų, su kuriais buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, parodo, jog mokslo žinių perdavimo verslui reikšmė yra akivaizdi. Ši diena įeis į universiteto istoriją“, – akcentavo Šiaulių universiteto tarybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas. „Šis svarbus Šiaulių universitetui žingsnis žengtas siekiant strategiškai reikšmingo ir abipusiškai naudingo bendradarbiavimo su regiono įmonėmis vykdant mokslo tyrimus, organizuojant praktikas“, – teigė Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė prof. Diana Šaparnienė.

Renginio metu pirmą kartą Šiaulių universiteto mokslininkams buvo įteiktos 2015 m. mokslo ir meno premijos už indėlį prisidedant prie tvaraus šalies ir regiono vystymosi bei Šiaulių universiteto mokslo plėtotės. „Jaunojo mokslininko“ premija skirta Socialinių mokslų fakulteto lektorei dr. Vitai Juknevičienei ir Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto lektorei dr. Laurai Šukienei; „Mokslininko“ premija skirta Humanitarinio fakulteto docentui dr. Simonui Strelcovui; „Mokslininkų grupės“ kategorijoje išskirti 6 Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto Matematikos katedros mokslininkai: prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas, prof. dr. Renata Macaitienė, prof. dr. Roma Kačinskaitė, prof. dr. Darius Šiaučiūnas, doc. dr. Virginija Garbaliauskienė ir dėstytojas Eugenijus Buivydas. Mokslo premijoms lėšų skyrė Kelmės r. savivaldybė (meras Vaclovas Andrulis), UAB „Polyeta“ (direktorius Tadas Sarnačinskas), UAB „Bodesa“ (direktorius Rolandas Gabrielaitis).

Mokslui ir verslui skirtame renginyje Šiaulių universiteto mokslininkai pristatė įmonių vadovams savo atliekamus praktinius tyrimus. Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto doc. dr. Egidijus Paliulis skaitė pranešimą apie IT inovacijas versle, Socialinių mokslų fakulteto mokslininkės doc. dr. Milda Damkuvienė ir prof. dr. Skaidrė Žičkienė analizavo klientų poveikį įmonės konkurencingumui, aptarė atsakingai kuriamo verslo problemas.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
mokspr 25
mokspr 25
mokspr 1
mokspr 1
mokspr 6
mokspr 6
mokspr 5
mokspr 5
mokspr 7
mokspr 7
mokspr 8
mokspr 8
mokspr 9
mokspr 9
mokspr 10
mokspr 10
mokspr 11
mokspr 11
mokspr 12
mokspr 12
mokspr 13
mokspr 13
mokspr 14
mokspr 14
mokspr 15
mokspr 15
mokspr 18
mokspr 18
mokspr 19
mokspr 19
mokspr 20
mokspr 20
mokspr 21
mokspr 21
mokspr 22
mokspr 22
mokspr 23
mokspr 23
mokspr 24
mokspr 24
moksprem 27
moksprem 27
 
Grįžti