moldova 1

moldova 1
Rugsėjo 24–25 d. Strasbūre vykusiame Europos Vietos savivaldos Chartijos Nepriklausomų ekspertų grupės suvažiavime Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros prof. A. Lazauskienė pristatė parengtą išsamią Moldovos rinkimų stebėsenos ataskaitą ir rekomendacijas. Prof. Aistė Lazauskienė, kaip Europos Vietos savivaldos Chartijos Nepriklausomų ekspertų grupės narė, birželio 9–15 dienomis kartu su Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso delegacija dalyvavo Moldovos savivaldos rinkimų stebėjimo misijoje.

Birželio 14 d. Moldovoje įvykusiuose savivaldos rinkimuose buvo renkami 898 merai ir 11680 tarybų (tiek vietinių, tiek rajonų) nariai. Savo kandidatus iškėlė 42 politinės partijos ir judėjimai. Rinkimų rezultatais galėjo džiaugtis proeuropietiškos krypties jėgos, nors keliuose miestuose aiškia persvara laimėjo prorusiškų partijų atstovai.

Europos Tarybos delegacijos nariai, sudarę mobilias komandas, apvažiavo keliasdešimt rinkimų apylinkių, susitiko su įvairių partijų kandidatais į savivaldybių tarybas, taip pat NVO atstovais, diplomatinio korpuso nariais, žurnalistais (atstovaujančiais tiek prorusiškai, tiek proeuropietiškai krypčiai). Vyko pokalbiai Centrinėje rinkimų komisijoje, partijų būstinėse, buvo organizuoti vizitai į provinciją susitikti su kandidatais į merų postus. Iš esmės rinkimai praėjo tvarkingai, laikantis demokratijos standartų, nors buvo pastebėta tam tikrų taisytinų dalykų.

Moldovos rinkimų stebėsenos ataskaita buvo patvirtinta Varšuvoje vykusiame Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso Monitoringo komitete bei bus tvirtinama plenarinėje Vietos ir regionų valdžių kongreso sesijoje spalio mėnesį.

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese dirba 47-ių Europos Tarybos valstybių narių vietos ir regionų valdžių atstovai. Pagrindinis Kongreso tikslas – stiprinti vietos ir regionų demokratines struktūras, jų veiksmingumą bei tarpregioninį bendradarbiavimą Europoje. Kuriant efektyvią vietos ir regionų valdžių sistemą, akcentuojamas ypatingas dėmesys ir pagalba naujoms valstybėms. Prie Kongreso, kaip pagalbinė institucija, veikia Europos Vietos savivaldos Chartijos Nepriklausomų ekspertų grupė, vienijanti kompetentingus mokslininkus, kurie specializuojasi vietos ir regionų savivaldos tyrimuose. Grupė padeda komitetams rengti ataskaitas dėl vietos ir regionų demokratijos šalyse narėse. Jau ne vienus metus Lietuvai ekspertų grupėje atstovauja ir rengia savivaldos būklės ataskaitas Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros profesorės Diana Šaparnienė ir Aistė Lazauskienė.

Viešojo administravimo katedros inf. ir nuotr.

                                                                                                                   

moldova 5
moldova 5
moldova 3
moldova 3
moldova 2
moldova 2
moldova 4
moldova 4
Grįžti