lyderyste

lyderyste

Rugsėjo 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje vyko trečiojo longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo pristatymas – Jūratės Valuckienės, Sigito Balčiūno, Eglės Katiliūtės, Beritos Simonaitienės ir Brigitos Stanikūnienės parengta ir išleista monografija „Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai“.

Siekiant išsiaiškinti švietimo lyderystės tendencijas bei pokyčius, projekto „Lyderių laikas 2“ metu buvo atliktas trečiasis „Longitudinis Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimas“. Jo pagrindu buvo parengta ir išleista monografija „Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai“, kurios skaitmeninę versiją galima atsisiųsti iš interneto svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt.

Šešių bendraautorių grupę sudaro mokslininkai ir tyrėjai iš Šiaulių ir Kauno technologijos universitetų:  Jūratė Valuckienė, Sigitas Balčiūnas, Eglė Katiliūtė, Berita Simonaitienė ir Brigita Stanikūnienė. Penki iš jų nuo 2006 m. yra dalyvavę skirtingose projektų „Lyderių laikas“ veiklose – kaip „Lyderių laiko“ programos rengėjai, tyrėjai, ekspertai, unikalių lyderystės modelių rengimo konsultantai.

Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų centro direktorė dr. Jūratė Valuckienė dalyvavo parengiamuosiuose „Lyderių laiko“ programos darbuose, yra ilgalaikio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo metodologijos ir instrumentų bendraautorė, bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės vertinimo metodikos ekspertė.

Jos kolega Socialinių tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas Sigitas Balčiūnas yra aukštos kvalifikacijos tyrėjas, turintis kiekybinių duomenų analizės, taikant daugiamatės statistikos metodus, kompetenciją, įgytą analizuojant tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenis, atliekant antrinę šių duomenų analizę.

Leidinyje pristatomi lyderystės mokymuisi raiškos bendrojo ugdymo mokyklose tyrimo rezultatai ir projekto „Lyderių laikas“ veiklų vertinimas. Šiame etape prioritetu pasirinktas lyderystės mokymuisi aspektas. Tyrimu mėginta išsiaiškinti, kokia yra lyderystės mokymuisi raiška Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, kaip susijusi mokyklos vadovų ir mokytojų lyderystė mokymuisi, koks yra savivaldybių švietimo skyrių vaidmuo, palaikant lyderystę mokymuisi mokyklose, kokią įtaką lyderystė mokymuisi daro mokykloje vykstantiems mokymo(si) procesams ir mokinių pasiekimams.

Tyrime dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir mokytojai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai – 6909 respondentai. 

Plačiau apie projektą skaitykite www.lyderiulaikas.smm.lt.

Informaciją parengė Komunikacijos ir rinkodaros tarnyba

Grįžti