01 edukologijos 1

 

Instituto kuruojamų studijų programų komitetai

Edukologijos krypties studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Edukologija (M) 6211MX033, Karjeros edukologija (M) 6211MX035

Pirmininkė – prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė

Nariai:
doc. dr. Erika Masiliauskienė
prof. dr. Aušra Kazlauskienė
prof. habil. dr. Audronė Juzė Juodaitytė
prof. dr. Daiva Malinauskienė
doc. dr. Dalia Augienė
doc. dr. Rima Bakutytė
Eglė Fridrikaitė, studentė
Vytautas Girčius, socialinis partneris, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorius
Asta Vaičiūnienė, absolventė  

Integruotų gamtos mokslų pedagogikos programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Integruotų gamtos mokslų pedagogika (B) 6121MX045, 612X10001

Pirmininkė – doc. dr. Violeta Šlekienė

Nariai: prof. dr. Aušra Kazlauskienė
doc. dr. Laura Šukienė
lekt. dr. Martynas Kazlauskas
Giedrius Bružas, studentas
Rasa Dagienė, socialinė partnerė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokytoja  

Pedagogikos studijų programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Pedagogika (P) 6310MX008

Pirmininkė – doc. dr. Rima Bakutytė

Nariai: doc. dr. Edita Musneckienė
lekt. Aida Plaušinaitienė
Birutė Bračkienė, studentė
Stanislava Prazauskienė, socialinė partnerė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorė
Dovilė Šulienė, absolventė  

Vaikystės pedagogikos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (B) 6121MX040, 612X12004, Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (B) 6121MX044, 612X11004

Pirmininkė – doc. dr. Erika Masiliauskienė

Nariai: prof. dr. Daiva Malinauskienė
lekt. dr. Jurgita Lenkauskaitė
doc. dr. Nijolė Bražienė
lekt. dr. Asta Širiakovienė
lekt. Skaistė Kovienė
Sigita Bakaneckaitė, studentė
dr. Reda Ponelienė, socialinė partnerė, Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė
Karolina Kudriavcevaitė, absolventė  

Menų studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Aplinkos objektų dizainas (B) 6121PX037, 612W20007, Dailė (B) 6121PX036, 612W10011, Dailė (M) 6211PX029

Pirmininkas – prof. Giedrius Šiukščius

Nariai: prof. dr. Vaidotas Janulis
prof. dr. Ričardas Garbačiauskas
Gintarė Šimoliūnienė, studentė magistrantė
Vaiva Kovieraitė–Trumpė, absolventė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Knygos grafikos centro maketuotoja
Roma Atkočiūnienė, socialinė partnerė, Šiaulių Dailės galerijos direktorė  

Muzikos pedagogikos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Muzikos pedagogika (B) 6121MX041, Muzika (B) 612X14008, Muzikos pedagogika (M) 6211MX029

Pirmininkė – prof. dr. Diana Strakšienė

Nariai: lekt. Jūratė Deveikytė
prof. dr. Rytis Urniežius
doc. dr. Birutė Janonienė
doc. dr. Vytautas Žalys
lekt. Angelė Kavaliauskienė
Tomas Laugalis, studentas magistrantas
Asta Lesauskienė, socialinė partnerė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė
dokt. Aušra Kardašienė, absolventė  

Kūno kultūros ir sporto edukologijos bei neįgaliųjų fizinės veiklos programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Kūno kultūros ir sporto pedagogika (B) 6121MX039, Kūno kultūra (B) 612X13033, Kūno kultūros ir sporto edukologija (M) 6211MX034

Pirmininkė – lekt. dokt. Danguolė Razmaitė

Nariai: doc. dr. Lauras Grajauskas
doc.dr. Stanislovas Norkus
lekt. Rytis Alūzas
Dainius Kučinskas, studentas
Irmantas Kukulskis, socialinis partneris, Lietuvos regbio federacijos sekretorius
Justinas Jasiukaitis, absolventas

Specialiosios pedagogikos ir logopedijos bakalauro studijų programos komitetas

Kuruojamos studijų programos: Specialioji pedagogika ir logopedija (B) 6121MX042, Specialioji pedagogika (spcializacija-logopedija) (B) 612X17001

Pirmininkė – doc. dr. Irena Kaffemanienė

Nariai: doc. dr. Renata Geležinienė
lekt. dr. Laima Tomėnienė
Asta Kairienė, Šiaulių "Sandoros" progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė metodininkė, socialinė partnerė, Specialiųjų pedagogų asociacijos narė
Atena Žymantienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė, socialinė partnerė, Specialiųjų pedagogų asociacijos narė
Auksė Lebedaitė, studentė  

Specialiosios pedagogikos magistro studijų programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Specialioji pedagogika (M) 6211MX030

Pirmininkė – doc. dr. Rita Melienė

Nariai: prof. dr. Stefanija Ališauskienė
doc. dr. Lina Miltenienė
Jelena Galvydytė, absolventė, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja
Saulius Vilutis, socialinis partneris, Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas
Viktorija Vaidelienė, studentė  

Jungtinės bakalauro studijų programos Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija kimitetas

Kuruojama studijų programa: Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija (B) 6281JX002, 618L50001

Pirmininkė – lekt. dr. Kristina Rūdytė

Nariai: doc. dr. Daiva Alifanovienė
lekt. Odeata Šapelytė
Rita Orska, Rėzeknės technologijų akademija (Latvijos) atstovė
Reda Miniauskaitė, absolventė
Edita Čičelienė, socialinė partnerė
Gintarė Glazauskaitė, absolventė

Jungtinės magistrantūros studijų programos Socialinis darbas komitetas

Kuruojama studijų programa: Socialinis darbas (M) 6281JX006

Pirmininkė – prof. dr. Liuda Radzevičienė

Nariai: doc. dr. Darius Gerulaitis
doc. dr. Daiva Alifanovienė
lekt. Lina Miliūnienė (atsakinga už studijų programas Kineziterapija (B) 618B31001 ir Viesuomenės sveikata (B) 6121GX001)
Iryna Talančiuk, Atviro tarptautinio žmogiškosios raidos universiteto „Ukraina“ (Ukraina) atstovė
Aušra Gailiūnienė, socialinė partnerė
Danutė Akaveckienė, absolventė