Laikinai einanti instituto direktoriaus pareigas - prof. dr. Daiva Malinauskienė

Instituto administratorė - Skaistė Kovienė

Instituto studijų koordinatorės: Asta Jundulienė, Roma Misgirdienė, Vyda Bajarūnienė, Nijolė Lukošienė

 

Profesoriai: dr. Stefanija Ališauskienė, dr. Ingrida Baranauskienė, dr. Remigijus Bubnys, Ričardas Garbačiauskas, habil. dr. Vytautas Gudonis, dr. Aušrinė Gumuliauskienė, Vaidotas Janulis, habil. dr. Audronė Juodaitytė, dr. Aušra Kazlauskienė, dr. Vincentas Lamanauskas, dr. Daiva Malinauskienė, dr. Liuda Radzevičienė, dr. Diana Strakšienė, dr. Rytis Urniežius, Giedrius Šiukščius 

Docentai: dr. Daiva Alifanovienė, dr. Algirdas Ališauskas, dr. Dalia Augienė, dr. Rima Bakutytė, dr. Renata Bilbokaitė, dr. Nijolė Bražienė, Gediminas Dapkevičius, dr. Ramutė Gaučaitė, dr. Renata Geležinienė, dr. Darius Gerulaitis, dr. Lauras Grajauskas, Birutė Janonienė, dr. Irena Kaffemanienė, dr. Albina Kepalaitė, Irina Kudinova, dr. Erika Masiliauskienė, dr. Rita Melienė, dr. Lina Miltenienė, dr. Edita Musneckienė, dr. Stanislovas Norkus, dr. Rolandas Paulauskas, Gediminas Ramanauskas, dr. Asta Vaitkevičienė, dr. Violeta Šlekienė, dr. Vytautas Žalys

Lektoriai: Rytis Alūzas, Romanas Andriuškevičius, dr. Aistė Batūraitė, Jūratė Deveikytė, Ingrida Donielienė, Egidijus Elijošius, Arūnas Grabauskas, Arijus Ivaškevičius, dr. Margarita Jurevičienė, dr. Rita Kantanavičiūtė, Angelė Kavaliauskienė, Andrius Kazlauskas, dr. Jurgita Lenkauskaitė, dr. Darius Masiliauskas, Lina Miliūnienė, Vilma Navickienė, Aida Plaušinaitienė, dr. Reda Ponelienė, Danguolė Razmaitė, Laura Remeikienė, dr. Kristina Rūdytė, Agnė Savenkovienė, dr. Jurgita Smilgienė, Beata Smiltinikienė, dr. Andrius Stočkus, dr. Laima Tomėnienė, dr. Saulius Vaivada, Odeta Šapelytė, dr. Rūta Šiaučiulienė, dr. Asta Širiakovienė, dokt. Simona Daniutė, dokt. Ilona Dobrovolskytė, dokt. Skaistė Kovienė

Asistentai: Aušra Kardašienė, Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė

Mokslo darbuotojai:

Vyriausieji mokslo darbuotojai: dr. Remigijus Bubnys, dr. Aušra Kazlauskienė, dr. Vincentas Lamanauskas, dr. Violeta Šlekienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Renata Bilbokaitė 

Jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Bilbokaitė-Skiauterienė Ieva

 

Laborantai: Beneševičienė Jurgita, Laugalis Tomas, Lukošienė Nijolė

Meno ir sporto darbuotojai: 

„Pavasario“ choro meno vadovas doc. Gediminas Ramanauskas

„Saulės“ ansamblio choreografinės grupės vadovė Adelė Gružienė

„Saulės“ ansamblio koncertmeisteris Arijus Ivaškevičius

„Saulės“ ansamblio meno vadovas Darius Daknys

„Saulės“ ansamblio vokalo vadovas Eugenijus Andrulis

Dailės galerijos direktorius Kornelijus Užuotas

Koncertmeisterė Rita Šurnienė

Koordinatorius sporto veiklai Rytis Alūzas

Meno projektų koordinatorius Zenonas Ripinskis

Muzikos instrumentų derintojas Donatas Kulikauskas

Pučiamųjų instrumentų orkestro meno vadovas Anatolijus Kavaliauskis

Sporto salės administratorius Vasilij Orlov

Trenerė Danguolė Razmaitė

Treneris Aivaras Strockis