Diana Cibulskiene
Diana Cibulskiene

Diana Cibulskienė

Profesorė, socialinių mokslų (ekonomikos) daktarė

Sukūrė įmonių kapitalo struktūros formavimo modelį, kuris sudaro galimybes įmonėms suformuoti tikslinę veiklos finansavimo struktūrą, leidžiandžią maksimizuoti įmonės ekonominę pridėtinę vertę finansų rinkų globalizacijos sąlygomis; tiria investavimo ir finansavimo sprendimų modernizavimo galimybes, grindžiant įmonės vertės ir investicinio portfelio teorijomis.