alt
alt
Liuda Radzevičienė, Andrius Kazlauskas
NAUJA TECHNOLOGIJA, SKIRTA BENDRŲJŲ MOTORINIŲ ĮGŪDŽIŲ PLĖTOTEI, REIKALINGAI PROFESINEI REABILITACIJAI IR DARBINEI VEIKLAI
alt
alt
Darius Gerulaitis, Ingrida Baranauskienė
NAUJA TECHNOLOGIJA, SKIRTA SMULKIOSIOS MOTORIKOS ĮGŪDŽIŲ PLĖTOTEI, REIKALINGAI PROFESINEI REABILITACIJAI IR DARBINEI VEIKLAI
alt
alt
Daiva Mockevičienė, Renata Žukauskaitė, Ilona Dobrovolskytė
NAUJA TECHNOLOGIJA, SKIRTA PSICHOMOTORINIŲ REAKCIJŲ PLĖTOTEI, REIKALINGAI PROFESINEI REABILITACIJAI IR DARBINEI VEIKLAI
alt Anatomijos laboratoriniai darbai
alt

 

Bendravimo psichologija

 

alt Bendrojo lavinimo mokykla. Higienos norma
alt Dailės kaip terapijos taikymo praktika
  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos norma
alt Health Education
alt Higienos laboratoriniai darbai
alt Homoseksualių žmonių socialinė atskirtis ir diskriminacijos patirtys
alt Jaunų žmonių grąžinimas į visuomenę
alt Kūno kultūra ir sportas. Higienos norma
alt Lietuvos nepilnamečių justicijos problemos_sociologinė analizė
alt Mokyklinės prekės. Higienos norma
alt Mokykliniai vadovėliai. Higienos norma
alt Motorinė raida
alt Neformalus ugdymas. Higienos norma
alt Neformalaus ugdymo koncepcija
alt Patyčių prevencija mokyklose
alt Pažink save
alt Pozityvioji socializacija
alt Psichologinės krizės ir jų įveikimas
alt Socialinė pedagogika
alt Socialinė psichologija
 alt Socialinės sferos sociologija
alt Socialinė psichologija
alt  Socializacija ir vaiko gerovė
 alt  Sociologija
alt Specialiųjų poreikių asmenų ugdymas. Įsakymas.
alt SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ASMENŲ UGDYMO(SI) FORMŲ ĮVAIROVĖS TYRIMAS
Algirdas Ališauskas, Stefanija Ališauskienė, Darius Gerulaitis, Rita Melienė, Lina Miltenienė
http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/ataskaita.pdf
 alt  Sportinių tyrimų duomenų analizė SPSS programa
 alt  Vaikų vasaros poilsis. Higienos norma
 alt  Visuomenės sveikatos monitoringas. Įstatymas