Šiaulių universitete ginamos disertacijos

2019 m. gegužės 31 d., 10 val. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje (Vytauto g. 84, 413 a). Regina Karvelienė gins daktaro disertaciją "STUDENTŲ, PATEKUSIŲ Į  NEGALIOS SITUACIJĄ,  ĮGALINIMAS DALYVAUTI AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTINĖSE VEIKLOSE" (Socialiniai mokslai, edukologija, 07S).

Disertacijos gynimo taryba

Pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija 07S, psichologija 06 S).

Nariai:

prof. dr. Catherine Jane Carroll-Meehan (Portsmuto universitetas, Jungtinė Karalystė, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S);

prof. dr. Leta Dromantienė (Klaipėdos universitetas,  vadyba, 03 S);

prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S);

prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S).

Priedai:

Reginos Karvelienės  disertacija

Reginos Karvelienės disertacijos santrauka


 

2019 m. gegužės 31 d., 14 val. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje (Vytauto g. 84, 413 a). Tadas Gulbinas gins daktaro disertaciją "MERGINŲ REKREACINIS FIZINIS AKTYVUMAS PROFESINĖJE MOKYKLOJE: GRINDŽIAMOJI TEORIJA"  (Socialiniai mokslai, edukologija, 07S).


Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas GUDONIS (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S; psichologija – 06 S).

Nariai:

prof. habil. dr. Audronė Juzė JUODAITYTĖ (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S),

prof. dr. Romualdas MALINAUSKAS (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S).

prof. dr. Brigita JANIŪNAITĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S).

prof. dr. Juris GRANTS (Latvijos sporto pedagogikos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S).

Priedai:

Tado Gulbino disertacija

Tado Gulbino disertacijos santrauka

 

Kituose universitetuose ginamos disertacijos

Šiuo metu kituose universitetuose ginamų disertacijų nėra