ŠIAULIŲ UNIVERSITETO STRATEGIJA 2015-2020 M.

 PLAKATAS

PLAKATAS

Šiaulių universiteto strategiją 2015-2020 m. galite rasti čia.

SIAULIAI UNIVERSITY STRATEGY 2015-2020

Strateginis veiklos planas sudaromas remiantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) 17 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad plane turi būti įvadas, suformuluota misija, 3 metų trukmės tikslai ir aplinkos analizės nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai. Šis planas patvirtinamas institucijoje ir siunčiamas kasmet ŠMM ir FM. 
Šiaulių universiteto 2017–2019 metų strateginis veiklos palnas

Šiaulių universiteto strategijos įgyvendinimo metinis veiksmų planas – detalus dokumentas skirtas įgyvendinti Šiaulių universiteto strategiją 2015 - 2020 m. ir Šiaulių universiteto strateginį veiklos planą

P.Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai
Tel. (8 41) 393 040,
El. p. skvt@su.lt; renata.bilbokaite@su.lt