„FOTONO“ MOKYKLA įkurta 1973 m., o mokyklos idėjos autorius – Lietuvos fizikų draugijos pirmininkas profesorius P.Brazdžiūnas. „Fotono“ mokyklą šiuo metu kuruoja Technologijos ir gamtos mokslų fakultetas.

Neakivaizdinės jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ veikla skirta aukštesniųjų klasių moksleiviams, kurie nori gilinti fizikos žinias, išmokti spręsti įvairius uždavinius, atlikti eksperimentus, pabendrauti su savo bendraamžiais vasaros stovykloje.Mokytis „Fotono“ mokykloje reiktų pradėti nuo 9-os (I gimnazijos) klasės. Į mokyklą gali stoti ir dešimtokai (2 kl. gimnazistai), tačiau jie per vienerius metus turi atlikti dvejų metų užduotis (I ir II kurso).

Mokslas mokykloje trunka ketverius metus. Moksleivis, įstojęs į „Fotono“ mokyklą, per mokslo metus turi išspręsti 60 uždavinių (III turai). Be to, kiekvienas gauna 4 leidinius: užduotis mokslo metams su metodiniais nurodymais bei pavyzdžiais ir užduočių sprendimų knygeles. Pirmame (IX kl.), antrame (X kl.), trečiame (XI kl.) kurse yra po 3 fizikinių užduočių turus, o ketvirtame (XII kl.) kurse – 2 turai.

Moksleiviai, baigę du kursus, gauna „Fotono“ mokyklos I pakopos baigimo pažymėjimą, o baigę mokyklą (IV kursus) – mokyklos baigimo diplomą.

Nuo „Fotono“ mokyklos įkūrimo ją baigė 15 138 moksleiviai. Dauguma „Fotono“ mokyklos absolventų sėkmingai įstojo į aukštąsias mokyklas ir, baigę studijas, tapo puikiais specialistais. 

„MAŽASIS FOTONAS“

„Mažojo fotono“ mokykloje moksleiviai nuotoliniu būdu gilina mokyklos kurso fizikos žinias, sprendžia įdomias užduotis, eksperimentuoja atlikdami bandymus. Šeštadieniais Šiaulių universiteto dėstytojai ir studentai konsultuoja visus norinčius, padeda pasirengti eksperimentams. Kiekvieno mėnesio vieną šeštadienį moksleiviai gali atvykti į Šiaulių universiteto Technologijų ir gamtos mokslų fakultetą ir fizikos laboratorijose atlikti bandymus, pasikonsultuoti su dėstytojais.

Stoti į „Mažojo fotono“ mokyklą kviečiami 7 klasių moksleiviai. Priėmimo sąlyga – reikia išspręsti didžiąją dalį stojamųjų užduočių. Moksleiviai, teisingai atlikę daugumą užduočių ir iki spalio 10 dienos atsiuntę atsakymus, yra priimami į „Mažojo fotono“ mokyklos I klasę. Į „Mažajį fotoną“ gali stoti ir 8-okai, tačiau jie per vienus metus turės atlikti dvejų metų užduotis (I ir II kurso).

Mokslas šioje mokykloje trunka dvejus metus. Moksleiviai gauna užduotis, kurias turi atlikti iki nurodytų terminų savarankiškai, konsultuodamiesi su mokytojais ar draugais. Per mokslo metus organizuojami trys užduočių turai, kuriuose yra žodinių, skaičiavimo, eksperimentinių uždavinių.

Sėkmingai baigusieji šią mokyklą gauna „Mažojo fotono“ mokyklos baigimo pažymėjimą, kuris yra vertingas pereinant mokytis į gimnaziją, ir be jokių išlygų perkeliami į „Fotono“ mokyklos I kursą.

 

Skambink tel. (8 41)  595 724
Rašyk el. p. fotonas@fm.su.lt
Naršyk „Fotono“ svetainėje www.fotonas.su.lt, www.fotonas.su.lt/forumas/
Adresas: Šiaulių universitetas, P.Višinskio 19, Šiauliai, 106 kab.

Grįžti>>