2012 m. spalio 16 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo"


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2012 m. spalio 16 d.
 įsakymu Nr. V-1457

MOKSLO KRYPTYS IR MOKSLO ŠAKOS

Mokslo kryptys ir jų priskyrimas mokslo sritims

Humanitariniai mokslai H 000
01H    Filosofija
02H    Teologija
03H    Menotyra
04H    Filologija
05H    Istorija
07H    Etnologija

Socialiniai mokslai S 000
01S    Teisė
02S    Politikos mokslai
03S    Vadyba
04S    Ekonomika
05S    Sociologija
06S    Psichologija
07S    Edukologija
08S    Komunikacija ir informacija

Fiziniai mokslai P 000
01P    Matematika
02P    Fizika
03P    Chemija
04P    Biochemija
05P    Geologija
06P    Fizinė geografija
07P    Paleontologija
08P    Astronomija
09P    Informatika

Žemės ūkio mokslai A 000
01A    Agronomija
02A    Veterinarinė medicina
03A    Zootechnika
04A    Miškotyra

Biomedicinos mokslai B 000
01B    Biologija
02B    Biofizika
03B    Ekologija ir aplinkotyra
04B    Botanika
05B    Zoologija
06B    Medicina
07B    Odontologija
08B    Farmacija
09B    Visuomenės sveikata
10B    Slauga

Technologijos mokslai T 000
01T    Elektros ir elektronikos inžinerija
02T    Statybos inžinerija
03T    Transporto inžinerija
04T    Aplinkos inžinerija
05T    Chemijos inžinerija
06T    Energetika ir termoinžinerija
07T    Informatikos inžinerija
08T    Medžiagų inžinerija
09T    Mechanikos inžinerija
10T    Matavimų inžinerija