Apie mokslo žurnalą „Socialiniai tyrimai/Social Research“

Socialiniai tyrimai 2 38 virselis internetui
Socialiniai tyrimai 2 38 virselis internetui
   

Leidinyje „Socialiniai tyrimai/Social Research“ publikuojami įvairių socialinių mokslų krypčių tyrimų pagrindu parengti straipsniai, nagrinėjantys socialiniuose moksluose aktualius socialinius procesus, bei fenomenus. Leidinyje publikuojami empiriniai ir teoriniai straipsniai, kurie papildo įvairių socialinių mokslų krypčių mokslo žinias, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia bei gilina įvairių socialinių mokslų krypčių objektų pažinimą. Išsamiau<<
ISSN 1392-3110 (Print)
ISSN 2351-6712 (Online)

 

Duomenų bazės. Leidinys įeina į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, priklauso septynioms tarptautinėms duomenų bazėms:
SocINDEX (EBSCO): http://www.ebscohost.com/titleLists/sn-coverage.htm
SocINDEX with Full Text (EBSCO): http://www.ebscohost.com/titleLists/si-coverage.htm
Current Abstracts (EBSCO): http://www.ebscohost.com/titleLists/cu-coverage.htm
Index Copernicus: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
CEEOL: http://www.ceeol.com/
TOC Premier: http://www.ebscohost.com/titleLists/tn-coverage.htm
Atvirosios prieigos žurnalų duomenų bazėje DOAJ: http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=13923110
Leidinys yra pateiktas indeksavimui SCOPUSduomenų bazėje.

Žurnalo numeriai

 

         

Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius
Teodoras Tamošiūnas
prof. dr. (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva
Atsakingasis redaktorius
Milda Damkuvienė
doc. dr. (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva

Redaktorių kolegijos nariai:
Artūras Blinstrubas

doc. dr. (edukologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Remigijus Čiegis
prof. habil. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Gulsara Dzhunusbekova

doc. dr. (ekonomika), Viešojo administravimo akademija prie Kazachstano Respublikos Prezidento, Kazachstanas
Wlodzimierz Gromski

prof. habil. dr. (teisė), Vroclavo universitetas, Lenkija
Gerd-Michael Hellstern

prof. habil. dr. (vadyba ir administravimas), Kaselio universitetas, Vokietija
Kęstutis Kriščiūnas

prof. habil. dr. (vadyba ir administravimas), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Kenneth Kriz
doc. dr. (vadyba ir administravimas), Nebraskos universitetas, JAV
Maciej Marszal

prof. habil. dr. (teisė), Vroclavo universitetas, Lenkija
Stanislovas Martišius

prof. habil. dr. (ekonomika), Vilniaus universitetas, Lietuva
Gediminas Merkys

prof. habil. dr. (sociologija), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Jaan Mikk

prof. habil. dr. (edukologija), Tartu universitetas, Estija
Angel Mirčev

prof. habil. dr. (vadyba ir administravimas), Bourgas universitetas, Bulgarija
Olga Petrovna Molchanova

prof. dr. (ekonomika), Maskvos valstybinis universitetas, Rusija
Rebecca Morris

prof. dr. (vadyba ir administravimas), Nebraskos universitetas, JAV
Renata Myskova

doc. dr. (ekonomika), Pardubicės universitetas, Čekija.
Jonas Ruškus
prof. dr. (edukologija), Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Tamara Sorokina

prof. habil. dr. (ekonomika), Minsko valstybinis ekonomikos universitetas, Baltarusija
Voldemars Strikis

prof. habil. dr. (ekonomika), Žemės ūkio universitetas, Latvija
Diana Šaparnienė

prof. dr. (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva
Gintaras Šaparnis

doc. dr. (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva
Algis Šileika

prof. habil. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Zita Tamašauskienė

prof. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Rigita Tijūnaitienė

doc. dr. (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva

Informacija straipsnių autoriams

Leidinio periodiškumas. Leidžiamitrys  numeriai per metus:
Pirmas numeris publikuojamas balandį (straipsnių pateikimo terminas iki vasario 1 d.).
Antras numeris – rugpjūtį (straipsnių pateikimo terminas iki birželio 1 d.).
Trečias numeris – gruodį (straipsnių pateikimo terminas iki spalio 1 d.).

Informacija autoriams. Reikalavimai leidinyje „Socialiniai tyrimai“ publikuojamiems mokslo darbams

Kalba. Straipsniai leidinyje publikuojami tik anglų kalba, yra išsamios santraukos lietuvių arba kita užsienio kalba.

Atviros prieigos politika. Žurnalas leidžiamas atsižvelgiant į atvirosios prieigos principus, - leidinys internete laisvai prieinamas mokslo ir plačiajai visuomenei. Skaitytojai gali nemokamai naudotis mokslinėmis publikacijomis.

Straipsnių recenzavimas. Visi straipsniai yra recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos paskirtų recenzentų, vienas jų yra ne redakcinės kolegijos narys.

Kontaktai

Redakcijos adresas:
Šiaulių universiteto Socialinių,humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
P. Višinskio g. 19., LT-77156, Šiauliai
Tel./faksas (+370 41) 595880
El. paštas s.tyrimai@smf.su.lt