GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2019 m. gegužės 6 - 9  d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-1 gr., 2 pogrupis)
2019 m. gegužės 13 - 16 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-1 gr., 3 pogrupis)
2019 m. gegužės 14 - 16 d. 09:45 Vytauto 84-409 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-18)
2019 m. gegužės 20 - 23 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-2)
2019 m. gegužės 27 - birželio 1 d. 09:45 Višinskio 25-101 Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-18-1)
Seminarai ir kiti renginiai      
2019 m. gegužės 2 - 31 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2019 m. gegužės 2 - 31 d. 09:00 115 Konsultavimas dėl pedagoginės stažuotės
2019 m. gegužės 6 d. 09:00 Višinskio 25 Lietuvių kalbos kultūros kvalifikacijos tobulinimo kursai
2019 m. gegužės 6 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2019 m. gegužės 10 d. 10:00 Višinskio 25-320 Kvalifikacijos tobulinimo kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (III sesija)
2019 m. gegužės 14 d. 11:00 Vytauto 84-205 Aukštųjų mokyklų, savivaldybių ir ugdymo įstaigų atstovų susitikimas Pradedančiųjų pedagogų stažuotė - parama pradedančiam pedagogui
2019 m. gegužės 20 d. 15:00 115 TNSI posėdis