Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Kursai      
2017 m. lapkričio 2 - 3 d. 10:00 412 Nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   I sesija
2017 m. lapkričio 17 - 18 d. 11:00 Mažeikių PSPC Psichosomatinė medicina klinikinėje praktikoje (1 dalis)
2017 m. lapkričio 24 - 25 d. 10:00 Mažeikių PSPC Psichosomatinė medicina klinikinėje praktikoje (2 dalis)
2017 m. lapkričio 28 - 29 d. 11:00 412 Nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą II sesija
Studijos      
2017 m. lapkričio 2 - 30 d. 09:45 115 Profesinės studijos. Pedagogika. Pedagoginės veiklos praktika. Ataskaitų pristatymas ir vertinimas (PED-16-1,2)
2017 m. lapkričio 6 - 10 d. 09:45 411 Neformaliosios studijos. Specialioji pedagogika (Tiflopedagogikos modulis) (TIFL-17-1)
2017 m. lapkričio 6 - 11 d. 15:45 412 Bakalauro studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUB-17-1)
2017 m. lapkričio 9 - 11 d. 09:45 409 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-17-1,2)
2017 m. lapkričio 20 - 25 d. 09:45 412 Tęstinės studijos. Neformaliosios studijos. Socialinė pedagogika (SPK-16-1, SPN-16-1)
2017 m. lapkričio 27 d. - gruodžio 2 d. 09:45 412 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-17-1,2)
Seminarai ir kiti renginiai      
2017 m. lapkričio 2 d. 10:00 115 Mokyklos vadybos pagrindai. Įskaita eksternu
2017 m. lapkričio 6 d. 13:00 115 Direktorato posėdis
2017 m. lapkričio 10 d. 09:30  205 Kūdikių, vaikų ir suaugusiųjų rijimo, maitinimosi sutrikimai: įvertinimas ir įveikimas
2017 m. lapkričio 13 d. 13:00 115 Apskritasis stalas. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo rezultatų aptarimas
2017 m. lapkričio 20 d. 13:00 115 Direktorato posėdis
2017 m. lapkričio 23 d. 10:00 411 Pedagogo vertybinės orientacijos ir dorovinė - etinė branda: Geros mokyklos koncepcijos kontekstas
2017 m. lapkričio 27 d. 13:00 115 Direktorato posėdis
2017 m. lapkričio 28 d.,   gruodžio 5 d. 15:00 410

Vaizdo įrašų kūrimas ir redagavimas