Renginio tipas Laikas Auditorija                         Renginio pavadinimas
Kursai      
2017 m. rugsėjo 29 - 30 d. 11:00 112 Aktualūs hematologijos ir onkologijos klausimai praktinėje pediatrijoje (I dalis)
Studijos      
2017 m. rugsėjo 4 - 30 d. 10:00 101 Profesinės studijos. Pedagogika. Pedagoginės veiklos praktika, vertinimas (PED-16-1,2)
2017 m. rugsėjo 4 - 30 d. 10:00 204 Socialinio pedagogo praktika, vertinimas (SPK-16-1, SPN-16-1)
2017 m. rugsėjo 5 - 11 d. 10:00 110 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas. Kursinių darbų rengimo konsultacijos (IPUN-16-1)
2017 m. rugsėjo 12 - 17 d. 10:00 110 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas. Kursinių darbų rengimo konsultacijos (IPUN-16-2)
2017 m. rugsėjo 18 - 23 d. 09:45 201 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-17-1)
2017 m. rugsėjo 18 - 23 d. 09:45 202 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-17-2)
2017 m. rugsėjo 25 - 30 d. 09:45 201 Tęstinės studijos. Socialinė pedagogika (SPK-16-1)
2017 m. rugsėjo 25 - 30 d. 09:45 202 Neformaliosios studijos. Socialinė pedagogika (SPN-16-1)
2017 m. rugsėjo 25 - 30 d. 09:45 101 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-16-1)
2017 m. rugsėjo 25 - 30 d. 09:45 111 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-16-2)
2017 m. rugsėjo 25 - 30 d. 09:45 101 Bakalauro studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUB-17-1)
2017 m. rugsėjo 25 - 30 d. 09:45 210 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-16-1)
2017 m. rugsėjo 25 - 30 d. 09:45 113 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-16-2)
Kiti renginiai      
2017 m. rugsėjo 4 - 30 d. 09:00 114 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2017 m. rugsėjo 4 - 30 d. 09:00 108 Konsultavimas. Karjeros planavimas
2017 m. rugsėjo 4 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. rugsėjo 11 d. 13:00 202 Apskritasis stalas. Kvalifikacijos tobulinimo programų vadyba
2017 m. rugsėjo 18 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. rugsėjo 25 d. 13:00 206 Apskritasis stalas. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo rezultatų aptarimas