TURINYS / CONTENT


Įvadinis žodis / Forewod (Gintautas Jazdauskas) 4
   
Akvilė Šimėnienė
Personažų konstravimas ir reprezentacijos P. Almodóvaro filme „Viskas apie mano mamą“
Construction and Representation of Characters in a Film by Spanish Director P. Almodóvar “All About My Mother” (Summary)
8
16
Nijolė Vasiljevienė
Integralumo vadyba akademinėje sferoje: inovatyvių vadybos priemonių taikymas siekiant įgyvendinti lyčių lygybės politiką moksle
Integrity Management in the Academic Realm: Application of Innovative Management Means for Realisation of Gender Equality Policy in Science (Summary)
17
27
Artūras Tereškinas, Rūta Petkevičiūtė
Gero gyvenimo fantazijos ir įkalintasis vyriškumas: Alytaus pataisos namų atvejis
Fantasies of Good Life and Prison Masculinities: the Case of Alytus Correctional Facility (Summary)
28
37
Gintarė Narauskaitė
AIDS ir Queer teorijos sąlyčiai: Gintaro Varno spektaklių „Tiksinti bomba“ ir „Tolima šalis“ analizė“
The Analysis of the Relationship Between Aids and Queer Theory in the Performances “Tiksinti Bomba“ and “Tolima Šalis“ By Gintaras Varnas (Summary)
38
48
Virginija Šidlauskienė, Katarina Butašova
Designing Gender Equality as Institutional Transformation at a Higher Education Institution
Lyčių lygybės projektavimas kaip aukštojo mokslo institucijos transformacijos prielaida (Santrauka)
50
69
   
Apie autorius / About authors 70
   
Leidinyje „Lyčių studijos ir tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 71
   
Requirements for Research Papers Published in Journal “Gender Studies And Research” 73