TURINYS

 Pratarmė  5
Nelė AsadauskienėMoters identiteto emancipacija XVI a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentuose (Santrauka)9
Ernesta ButkuvienėMoterų politinio dalyvavimo prielaidos Lietuvoje  (Santrauka)13 
Solveiga DaugirdaitėWoman's body in the Lithuanian women's prose fiction (the end of the 20th century) (Santrauka)19
Leonarda JekentaitėSueities aktas ir asmens tapatybė paskutiniųjų dešimtmečių kine  (Santrauka)24
Virginija JurėnienėDarbo rinka ir moterys tarpukario Lietuvoje  (Santrauka)28
 Vida KanopienėLyčių ekonominiai vaidmenys (Santrauka) 38
Gintarė Kavaliūnaitė-AmelyushkinaMotinystės įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje   (Santrauka)45
Laima Liukinevičienė, Natalija MažeikienėAngliškų žodžių vertimo į kitas kalbas ir adaptavimo patirtis rengiant Lietuvoje lyčių ir sąvokų terminų žodyną (Santrauka)53
Aušra MaslauskaitėDemographic and sociological modernization of Lithuanian family: the parallel or clash processes?   (Santrauka)63
Valdas SelenisPirmosios profesionalios Lietuvos istorikės 1918-1940 m. (Santrauka)72
Jūratė Svičiulienė Kūniškumas estetinėje ir etinėje erdvėje  (Santrauka)77
Virginija Šidlauskienė
Seksistinės mokyklos aplinkos įtaka berniukų vyriškumo identifikacijai  (Santrauka)82
Artūras TereškinasVyriškumas ir tėvystė: Lietuvos vyrų tėvystės atostogose atvejis   (Santrauka)90
Aistė Urbonienė, Vilija StanišauskienėKarjeros sampratos erdvė: lyčių aspektas  (Santrauka)97
Anelė VosyliūtėMoteris ir erdvė: tapatumo paieškos   (Santrauka)103
Alina ŽvinklienėGender, kurio nėra Lietuvos lyčių studijose   (Santrauka)111
Apie autorius   117