Apie mokslo žurnalą „Kūrybos erdvės“

alt

                                

Recenzuojamame mokslo darbų leidinyje „Kūrybos erdvės“ publikuojami originalūs humanitarinių mokslų srities menotyros krypties muzikologijos, dailėtyros, kitų menų, taip pat įvairių meno pedagogikos bei tarpdisciplininių mokslo šakų straipsniai. Per metus leidžiami du žurnalo numeriai. Straipsniai recenzuojami nepriklausomų ekspertų.
ISSN 1822–1076 (Print)
ISSN 2424-3329 (Online)

Duomenų bazės:
ERIH PLUS;
EBSCO
:
Art and Architecture Complete; Art Source; Central and Eastern European Academic Source; Humanities International Complete; Humanities International Index; Humanities Source,
Ulrich‘s;
CEEOL (Central and Eastern European Online Library);
IndexCopernicus.

  altNuo 2012 m. gruodžio mėn. žurnalas naudoja plagijavimo nustatymo ir prevencijos sistemą CrossCheck

Žurnalo numeriai 

2016, Nr. 25
2016, Nr. 24

2015, Nr. 23

2015, Nr. 22
2014, Nr. 21
2014, Nr. 20
2013, Nr. 19
2013, Nr. 18
2012, Nr. 17

2012, Nr. 16
2011, Nr. 15
2011, Nr. 14
2010, Nr. 13
2010, Nr.12
2009, Nr.11
2009, Nr.10
2008, Nr. 9

2008, Nr. 8
2007, Nr. 7
2007, Nr. 6
2006, Nr. 5
2006, Nr. 4
2005, Nr. 3
2005, Nr. 2
2004, Nr. 1

Redaktorių kolegija/ Editorial Board

Vyriausiasis redaktorius / Editor-in-Chief
Rytis Urniežius, prof. dr., Šiaulių universitetas 
Prof. Dr, Šiauliai University (Lithuania)

Nariai / Members:
Juozas Antanavičius
,
Prof. dr., Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Prof. Dr, Lithuanian Academy of Music and Theatre (Lithuania)
Eduardas Balčytis
Prof. habil. dr., Šiaulių universitetas
Prof. Dr Habil., Šiauliai University (Lithuania)
Algirdas Gaižutis
LMA akademikas, prof. habil. dr., Lietuvos edukologijos universitetas
Academician of Lithuanian Academy of Science, Prof. Dr  Habil., Lithuanian University of Educational Sciences (Lithuania)
George Kennaway
Dr., Hulo universitetas (Jungtinė karalystė)
Dr., University of Hull (United Kingdom)
Darius Kučinskas
Prof. dr., Kauno technologijos universitetas
Prof. Dr., Kaunas University of Technology (Lithuania)
Jon C. Mitchell
Prof. dr., Masačiusetso universitetas Bostone (JAV)
Prof. Dr, University of Massachusetts Boston (USA)
Erwin Nigg
Dr., Liucernos taikomųjų mokslų ir menų universitetas (Šveicarija)
Dr, Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Switzerland)
Danutė Petrauskaitė
Prof. dr., Klaipėdos universitetas
Prof. Dr, Klaipėda University (Lithuania)
Milda B. Richardson
Prof. dr., Šiaurės rytų universitetas (JAV)
Prof. Dr, Northeastern University (USA)
Vytenis Rimkus
Prof. habil. dr., Šiaulių universitetas
Prof. Dr Habil., Šiauliai University (Lithuania)
Emilija Sakadolskienė
doc. dr., Lietuvos edukologijos universitetas
Assoc. Prof. Dr, Lithuanian University of Educational Sciences (Lithuania)
James Saker
Prof. dr., Nebraskos universitetas Omahoje (JAV)
Prof. Dr, University of Nebraska at Omaha (USA)
Rimantas Sliužinskas
Prof. dr., Klaipėdos universitetas
Prof. Dr, Klaipėda University (Lithuania)
Diana Strakšienė
Prof. dr., Šiaulių universitetas
Prof. Dr, Šiauliai University (Lithuania)
Vytautas Žalys
Doc. dr., Šiaulių universitetas
Assoc. Prof. Dr, Šiauliai University (Lithuania)

Informacija straipsnių autoriams

REIKALAVIMAI „KŪRYBOS ERDVIŲ" MOKSLO DARBAMS
REQUIREMENTS FOR THE RESEARCH WORKS PUBLISHED IN THE JOURNAL „THE SPACES OF CREATION“

 

Kontaktai

Redaktorių kolegijos adresas:
Menotyros centras 
Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 11
LT-77157 Šiauliai
El. paštas  rytisur@gmail.com
Telefonas +370 685 62325

 

KŪRĖJŲ DARBAI

Šiaulių universiteto mokslo darbų žurnalo Kūrybos erdvėspriedas, ISMN 979-0-706207-56-8

 Šiaulių universiteto menotyros mokslo darbų žurnalo Kūrybos erdvės priede Kūrėjų darbai publikuojami originalūs, vertingi, bet iki šiol neskelbti Lietuvos menininkų kūrybiniai darbai.

alt 1-ajame priedo numeryje publikuojama kompozitoriaus Jono Domarko maršo pučiamųjų orkestrui Šaunieji kariai partitūra. Maršas sukurtas 1997 m., antroji jo redakcija šiuolaikinei pučiamųjų orkestro sudėčiai parengta 2012 m. (redaktorius R. Urniežius)
alt 2-ajame priedo numeryje publikuojama kompozitoriaus Jono Domarko kūrinio pučiamųjų orkestrui Žemaitiškoji rapsodija partitūra. Kūrinys parašytas 1981 m., antroji jo redakcija šiuolaikinei pučiamųjų orkestro sudėčiai parengta 2013 m. (redaktorius R. Urniežius).